Driebergen

Misschien toch weer wel een rotonde

Morgenavond buigt de gemeenteraad zich ‘oordeelsvormend’ over de inrichting van de Driebergse Hoofdstraat. Ter beoordeling liggen de scenario’s wel/geen rotonde en wel/geen stoplichten.

Al sinds 2011 praat de politiek over de reconstructie van de Hoofdstraat, Driebergens belangrijkste verkeersader. De weg heeft een nogal bedenkelijke reputatie, in 2013 volgde daarom een lang inspraaktraject, met als uitkomst een allesomvattend plan. Met als hoogtepunten vier nieuwe rotondes, door stoepranden gescheiden rijbanen en nieuwe, verhoogde fietspaden.

Het jaar erop verdween meer dan de helft van het plan de prullenbak in, omdat de gemeenteraad het te duur vond. Sinds begin februari ligt de rest van het plan op tafel, nog iets verder gedownsized. Wethouders Veldhuizen en Boonzaaijer stellen voor om ook de laatste overgebleven rotonde uit het oorspronkelijke plan -kruising Engweg-Hoofdstraat-Bosstraat- te schrappen en daarmee nog eens twee ton te bezuinigen.

‘Maar het zou zo maar kunnen dat het toch een rotonde wordt,’ zegt Veldhuizen, die dat denkt te hebben geproefd uit de reacties van de Driebergse bevolking tijdens een informatieavond over de reconstructie, vorige week. ‘Als ik weer met mijn neus door die zaal heen kijk zou het me niet echt verbazen. Plus dat ik weet dat de Driebergee brandweer een voorkeur heeft voor de rotonde.’

Lees ook: Toch maar geen rotonde bij Bosstraat
Neem een abonnement, slecht de betaalmuur en lees verder
…..{mprestriction ids=”*”}

Scenario’s

Burgemeester Naafs zegt vooral een voorkeur voor de Hoofdstraat als een lange 30-km zone geproefd te hebben, maar daarvan is Veldhuizen geen voorstander. ‘Dat gaat heel erg lijken op schijnveiligheid.’ De keuze voor al of niet stoplichten bij het kruispunt Hogesteeg-Oranjelaan-Hoofdstraat, een nogal chaotisch kruispunt met veel ongelukken, is minder omstreden, denkt Veldhuizen. ‘Ik heb wel het gevoel dat verkeerslichten de voorkeur hebben.’

Morgenavond -ditmaal weer in het gemeentehuis in Doorn- buigt de gemeenteraad zich ‘oordeelsvormend’ over de keuzes, zonder insprekers of andere inbreng van de bevolking, want die zouden ze al op de ‘beeldvormende’ informatieavond moeten hebben verzameld. Op 3 maart maakt de gemeenteraad -dan in een ‘besluitvormende’ vergadering- vervolgens een definitief besluit.

Met de keuze voor verschillende scenario’s doet het college in elk geval wel wat verkiezingswinnaar D66 vorig jaar al voor ogen had. ‘In mijn idee komt het college met een voorstel, met 2 of 3 scenario’s, waarover we een discussie hebben. In het debat dat dan in de raad plaatsvindt, zien we dan welk scenario een meerderheid gaat krijgen ,’ aldus lijsttrekker en fractieleider Hugo Prakke destijds.

Nieuwe werkwijze

Het schort nog wel aan de inbreng van de bevolking. Die wordt verwacht aan te schuiven tijdens de ‘beeldvormende’ vergaderingen, de eerste trede van het BOB-model  (beeldvormend, oordeelvormend, besluitvormend) dat de politiek tegewoordig hanteert. Maar behalve de uitdrukkelijk genodigden is die bevolking nog niet erg op de hoogte van wat de gemeenteraad opgetogen ‘de nieuwe werkwijze van de raad’ noemt.

Afgelopen weekend verscheen een lovend artikel over die nieuwe werkwijze in het online magazine Mejudice. ‘De casus gemeente Utrechtse Heuvelrug dat vernieuwing geen toverij vereist maar wel flexibiliteit van bestuur en participatie van burgers,’ aldus mede-auteur Jan Broekgaarden, lokaal bruggenbouwer en ook architect van de nieuwe werkwijze.{/mprestriction}