Ingezonden

Sfeerbeelden voor gewenste uitstraling centrum Zeist opgesteld

(ingezonden door gem Zeist)

 

Voor de vernieuwing van het centrum van Zeist is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De regiegroep centrum, bestaande uit betrokken inwoners van Zeist, heeft dit gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan bevat inspiratiebeelden van hoe het centrum van Zeist er straks uit kan zien en geeft richtlijnen voor de gewenste uitstraling.

 

Het beeldkwaliteitsplan is gebaseerd op de centrumvisie die in maart van dit jaar is vastgesteld door de gemeenteraad. Het plan vormt straks, samen met de centrumvisie en een beperkte set ontwerpvoorwaarden, het uitgangspunt voor de bewoners en ondernemers voor de herinrichting van hun eigen straat in het centrum.

 

Elke mening telt

De regiegroep hoort graag van inwoners en ondernemers in Zeist wat zij van deze beelden vinden en of er andere ideeën zijn voor de uitstraling, passend bij de centrumvisie. De afbeeldingen in het beeldkwaliteitsplan dienen ter inspiratie. Het zijn nog geen concrete ontwerpen. Met alle reacties gaat de regiegroep aan de slag om een definitief beeldkwaliteitsplan te maken.

Een pdf van het beeldkwaliteitsplan is te vinden op www.centrumzeistvernieuwt.nl en als bijlage bij dit persbericht. Reacties op het beeldkwaliteitsplan kunnen tot en met 25 september worden gestuurd naar zeist@zeist.nl o.v.v.: ‘beeldkwaliteitsplan centrum’.

 

Ontwerp per straat

Als het beeldkwaliteitsplan definitief is, kan worden begonnen met de concrete plannen voor herinrichting per straat. Elke straat die wordt aangepakt, krijgt een eigen ontwerpteam. Zo’n ontwerpteam bestaat uit bewoners en winkeliers uit de desbetreffende straten, professionele ontwerpers en ambtenaren van de gemeente. De ontwerpteams gaan zelf aan de slag met de uitwerking van plannen voor de inrichting van hun straat. Met het beeldkwaliteitsplan als leidraad. Meer informatie over de ontwerpteams is vanaf medio september te vinden op www.centrumzeistvernieuwt.nl.

 

Regiegroep centrum

Het beeldkwaliteitsplan is gemaakt door de regiegroep centrum. Hierin zitten Zeistenaren die naar het centrum kijken vanuit het perspectief van vastgoed, bewoners en ondernemers. De regiegroep bestaat uit: de heren Meijer (bewonersperspectief), Bosman en Pennings (winkeliers- en consumentenperspectief), Jansen (investeerdersperspectief) en Gerrit Nellestein (onafhankelijk voorzitter). Zij zetten hun kennis en ervaring vrijwillig in voor het centrum van Zeist.