Heuvelrug

Wijkagenten: bezuinig niet op jongerenwerk

Bezuinig nu niet op het jongerenwerk, schrijven Heuvelrugse wijkagenten aan alle Heuvelrugse raadsleden. De wijkagenten vrezen hernieuwde toename van overlast en criminaliteit.

Volgens de wijkagenten is door de goede samenwerking tussen politie en jongerenwerk op straten en pleinen van de Heuvelrug de laatste jaren veel ten goede gekeerd. Telde de Heuvelrug in 2009 nog drie overlastgevende en twee criminele groepen jongeren, nu is dat teruggebracht tot twee overlastgevende groepen.  'Wij als wijkagenten vermoeden een toename in overlast en criminaliteit, als er gekort gaat worden op het jongerenwerk en dan met name op het aantal beschikbare uren voor ambulant jongerenwerk,' aldus de brief.

Van wethouder Van Oostrum moet welzijsnorganisatie Welnuh €35.000 bezuinigen op het jongerenwerk.  De wethouder zei eerder deze maand dat Welnuh dat zou moeten kunnen zonder het jongerenwerk daarvan het slachtoffer te laten worden. Volgens Welnuh-directeur Blenk is dat onmogelijk. 'Dat hebben we gelijk gezegd. Wij wilden de bezuiniging opvangen door een locatie te sluiten, maar dat wilde de gemeente niet.' Blenk zegt dat de netto bezuiniging uitkomt op €44.000, door geldende CAO-afspraken inzake inflatiecorrectie en het opschuiven in salarisschalen.

Door de bezuiniging zouden de jongerencentra op de Heuvelrug gehalveerd worden in openingstijden: van 35 naar 17 dagdelen. De jongerenwerker die Maarn en Leersum onder zijn hoede heeft verdwijnt per 1 januari, het meidenwerk in Driebergen verdwijnt, net als de middagactiviteiten en inloopuren in alle kernen. Voorts wordt er geschrapt in de uren voor de jongerenwerker in Driebergen en wordt het contract met de beheerder van jongerencentrum Djoi in Driebergen niet verlengd. Volgens de coordinator jongerenwerk van Welnuh 'moet dus worden geprobeerd om alle werkzaamheden van het jongerenwerk met minder werknemers uit te voeren.'

De wijkagenten zeggen in de brief 'de afgelopen jaren als wijkagenten veel geïnvesteerd te hebben in de samenwerking tussen gemeente, veiligheidshuis en jongerenwerkers met als doel de overlast van de jeugdgroepen op straat tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen.Dit heeft geleid tot aanzienlijk minder overlast, korte lijnen over en weer. Dit alles is niet in de laatste plaats te danken aan de professionele inzet van het jongerenwerk.' 

'Als partner in veiligheid willen wij u verzoeken de bezuinigingsplannen te heroverwegen,' vervolgt de brief. 'Het zou bijzonder vervelend zijn om na jaren van integraal en preventief werken opnieuw te moeten terugvallen op een louter repressieve aanpak die geen duurzame resultaten kent. En zelfs zorgt voor een toename in overlast,' aldus de brief van de wijkagenten. Volgens directeur Blenk van Welnuh is de enig oplossing gelegen in het terugdraaien van de taakstellende bezuiniging.

Eerder dit jaar nog loofden burgemeester en korpsbeheerder Naafs en politiechef Van der Vliert de aanpak rond de jeugdoverlast en -criminaliteit. 'De wijkagent belt vaak aan. We zetten de reclassering er bovenop, proberen in gesprek te blijven met de jongens zelf, hun ouders en de omgeving, om zo informatie te halen. Zo kunnen we zien waar we kunnen helpen, zodat deze jongens niet terugvallen in oud gedrag. Het komt er op neer dat de wijkagent ze gewoon stalkt,' aldus Van de Vliert.

De brief van de wijkagenten is opmerkelijk, omdat het niet gebruikelijk is dat wijkagenten zonder toestemming of medeweten van hun chef en/of de burgemeester de politieke arena betreden. Vanavond en donderdagavond vergadert de gemeenteraad over de begroting 2013, waarin de bezuigingen op het jongerenwerk zijn verwerkt. De vergadering is vanaf 19.30 uur live te volgen via deze link. Hillridge overweegt via een liveblog de toespraken van de politici van context te voorzien.