Heuvelrug

Column: Uit de school geklapt….

495

Driebergenaar en ouder van de Zonheuvel Rob Jacobsen is niet helemaal gerust op de samenvoeging van de twee basisscholen Zonheuvel en Dolfijn. En schreef erover op zijn facebookpagina.

 495

Uit de school geklapt….

Ik heb niets tegen nieuwbouw, vooruitgang of wat voor veranderingen dan ook binnen ons dorp, vermits deze maar van toegevoegde waarde zijn en onze Gevallen Parel iets van de glans teruggeeft waar het in de afgelopen decennia zo veelvuldig van bestolen is.
Vanzelfsprekend mogen leefbaarheid en veiligheid daarbij never nooit in het gedrang komen, maar moeten omwonenden daarentegen weer niet vergeten dat de plek waar hun huis nu staat, ooit, eens, toen ook een vrij uitzicht is geweest.
Bovendien willen omwonenden nog wel eens vergeten dat het gebouw tegenover hun er in functie al stond voordat zij er kwamen wonen, maar heeft de gemeente daarentegen weer de ziekelijke onhebbelijkheid eerder voor geld dan voor passende vorming te kiezen.

Aanleiding voor deze intro zijn de voorgenomen plannen om De Zonheuvel (Burgemeesterpark) en Dolfijn Noord (Weidestraat) op één locatie onder te brengen.
Volgens berekeningen gaat het aantal leerlingen voor beide scholen in de toekomst dermate teruglopen dat het economisch gezien beter is om op één locatie met gedeelde faciliteiten te gaan zitten. Over de exacte invulling is nog weinig tot niets bekend, maar als het gaat gebeuren dan zal e.e.a. plaats gaan vinden op één van de twee genoemde locaties en daar is het Burgemeesterpark (handelend met voorkennis) zich goed op aan het voorbereiden.
Voor velen aldaar is de huidige school al jaren een doorn in het oog, dan wel een spreekwoordelijke hoop stront op het pas gemaaide perk, en zullen ze derhalve alle registers opentrekken als er voor hun directe woonomgeving gekozen zal gaan worden.
Kadaster, gemeentelijke bepalingen, bestemmingsplannen, recht van woongenot, hoogte, laagte, diepte en leefbaarheid zijn ( dan wel worden) reeds in een vroeg stadium onder de loep genomen zodat men zelfs in de zomer met een beslagen advocaat ten ijs kan komen.

Hoeveel anders is het in de Weidestraat en omgeving, alwaar slechts een paar iets weten “van horen zeggen” maar toch absoluut het fijne er niet van weten.
Hier geen bundeling van pseudo intellectuele krachten, want je kan roepen over de drukte en verkeersonveilige situaties in de smalle straatjes rond de school wat je wilt, maar niemand van de gemeente die daar ooit serieus aandacht aan heeft geschonken. 
En aan die infrastructuur valt feitelijk weinig te veranderen, hoogstens met eenrichtingsverkeer tijdens in- en uitgaanstijden van de school, maar of dat nu echt helpt in die omgeving…..ik betwijfel het ten zeerste. 
Mag de grond aan de Weidestraat wellicht meer te bieden hebben dan die bij het Burgemeesterpark, qua aan- en afvoer van leerlingen is het precies andersom, alhoewel ze dat in het Burgemeesterpark natuurlijk volstrekt met mij oneens zullen zijn.

Maar mocht de gemeente dan toch in een vlaag van absolute verstandsverbijstering voor de Weidestraat kiezen, dan is die vrij gekomen grond aan het Burgemeesterpark natuurlijk wel de meest ideale locatie om woon-zorgappartementen voor echtparen te doen laten verrijzen, want van dat hele levendige houden ze daar kennelijk niet zo.