Doorn

Doornse scholen ook samen

prognoses doorn ll

Onderwijs-wethouder Van Oostrum wil drie Doornse scholen samenvoegen in een nieuw verzamelgebouw. Net als in Driebergen en Leersum zoekt de gemeente zo naar kostenbeheersing.

Het gaat om de drie scholen uit Doorn-Noord: De Triangel, Hoog Moersbergen en Dalton Nicolaas. Waar en hoe er gebouwd moet worden is een volgende vraag, eerst wil de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, en of er draagvlak is voor de samenvoeging. De ouders en het personeel van de scholen zijn al eerder op de hoogte gebracht van de plannen. Triangel en Hoog Moersbergen vallen onder koepel voor christelijk basisonderwijs De Oorsprong. Dalton Nicolaas valt onder de katholieke koepel Het Sticht. 

De scholen staan alle drie op de nominatie voor renovatie of nieuwbouw, volgens het Integraal Huisvestings Plan van de gemeente Utrechtse heuvelrug. Omdat er door de vergrijzing een daling van tot 20% verwacht wordt in de aantallen leerlingen zoekt de gemeente naar grotere, flexibele schoolgebouwen, die variaties in het aantal klassen makkelijker kunnen opvangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen, het krijgt hiervoor geld van het rijk. De scholen zelf zijn verantwoordelijk voor inrichting, personeel en onderwijs. 

prognoses doorn ll

Ook in Leersum en Driebergen spelen scenario's rond samenvoeging. In Leersum wisten de ouders van basisschool De Hoeksteen de opheffing van hun school vorig jaar nog voor minimaal een decennium af te wenden. In Driebergen loopt sinds oktober een onderzoek naar de samenvoeging van de scholen Dolfijn (-Noord, ook Wereldkidz) en Zonheuvel, die samen onder een dak zouden moeten in een nieuw gebouw op het terrein van Dolfijn. 

Volgend jaar begint de bouw van een nieuwe school voor de zuidelijke vestiging van Dolfijn, die samengaat met de Ontdekkingsreis, een school die voortkomt uit het initiatief Iederwijs. De Ontdekkingsreis heeft haar onderkomen nu in de verlaten barakken van het tijdelijke asielzoekerscentrum naast Park Boswijk.