Maarsbergen

Maarsbergen wil nieuw tunnelplan

Maarsbergen start een media-offensief om een 'rampzalig' verkeersplan van tafel,  en een alternatief plan op tafel te krijgen.  De lokale VVD is al bijna om.

Read More

In 2015 start Prorail met de ondertunneling van het spoor, om net als in Driebergen een einde te maken aan de lange wachtrijen op de provinciale N226 voor de spoorbomen. De tunnel zou kort na het spoor omhoog komen, om vervolgens vrij abrupt in een gecompliceerd kruispunt te eindigen. Dat zou voor Maarsbergen rampzalig zijn, zeggen de initiatiefnemers van een alternatief plan, omdat dat het dorp in vieren deelt en doorstroming er nauwelijk door verbetert, aldus een eendrachtig persbericht over het plan.  

planmaarsbergen2            planmaarsbergen3

Door de tunnel door te trekken tot voorbij de dorpskern zou de doorstroming verbeteren en een nieuw, verkeersarm en groen dorpscentrumpje kunnen ontstaan, op danwel een tunnel dek, of via een brug over de tunnel. Voorbij het dek of de brug kan een driearmige rotonde verkeer voor Maarn en Maarsbergen respectievelijk naar het oosten en westen verdelen. Doorgaand verkeer noord- of zuidwaarts kan rechtdoor zonder stoplichten en spoorbomen de weg vervolgen. 

Vorig jaar lieten bestuurders weten dat een nieuw plan een gepasseerd station is, omdat de huidige planvorming te ver gevorderd zou zijn. Bovendien is een langere tunnel duurder, en daarvoor is geen geld, bij rijk, provincie en gemeente. Volgens verkeerswethouder Homan is de invloed van de gemeente bovendien gering, omdat de planvorming op de bureau's van hogere instanties als provincie en Prorail ligt. Aan de andere kant kondigden diverse verontwaardigde Maarsbergers destijds al forse protesten aan. 

Coalitiepartij VVD zet het plan ook daarom opnieuw op de agenda van de gemeenteraadsvergadering overmorgen. De liberalen hebben het 'vermoeden dat de huidige oplossing, zeker door bezwaarprocedures bij zowel gemeente als provincie, tot aanmerkelijke vertraging in uitvoering kan gaan leiden.'  Volgens de initiatiefnemers zou een verlengde tunnelbak rond de €2 miljoen extra kosten, maar zouden die meerkosten zakken omdat het alternatieve plan besparingen oplevert in de kosten die Porrail moet maken bij de aanleg van omrijroutes tijdens de tunnelbouw. 

plan maarsbergen