Ingezonden

Afspraken over gebruik survivalbaan Het Grote Bos

(ingezonden)

Sinds begin 2010 loopt er een handhavingszaak van de gemeente Utrechtse Heuvelrug tegen RCN Het Grote Bos. Aanleiding hiervoor was een verzoek om handhaving van de bewonersvereniging Het Grote Bos. RCN Het Grote Bos heeft begin 2010 een survivalbaan aangelegd op meerdere locaties op het park. Deze baan wordt gebruikt door de Stichting Hang-On. Deze stichting traint hier voor survivalruns en zet zich in voor goede doelen gerelateerd aan kanker, zoals Survival for Life.

Omdat de survivalbaan niet past in het huidige bestemmingsplan en volgens de bewonersvereniging overlast veroorzaakt, is in onderling overleg gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar was. De burgemeester heeft hierover in de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met het bestuur van de bewonersvereniging Het Grote Bos en RCN Het Grote Bos. Er is gezocht naar diverse oplossingen om de overlast te beperken die wordt ervaren door diverse bezoekers van het park.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

het hekwerk langs de Konijnenweg wordt twee meter naar binnen geplaatst om parkeren mogelijkheid te maken voor seizoengasten;

het hekwerk aan de Brinklaan wordt twintig meter ingekort;

op zaterdag en zondag werken de gebruikers van de baan (Hang-On) niet meer met bladblazers;

RCN Het Grote Bos treedt op tegen overlast veroorzaakt door gasten of groepen van Hang-On, net als tegen overlast van andere gasten;

er is minstens één douche in het gebouw Beuken beschikbaar voor bewoners, wanneer gebruikers van Hang-On in het gebouw gaan douchen;

RCN Het Grote Bos gebruikt het passantenveld niet structureel voor kampeerders met Hang-On arrangementen;

met Hang-On worden afspraken gemaakt over het warm lopen. Er mag niet over het schelpenpad worden gelopen en ook niet te dicht langs caravans. Op andere paden mag alleen worden hardgelopen, zolang de doorgang voor andere weggebruikers niet wordt geblokkeerd.

De genoemde werkzaamheden aan het hekwerk worden vóór 1 januari 2013 uitgevoerd.

Op dit moment past de baan niet in het geldende bestemmingsplan. Vanuit het gemeentebestuur ligt er de wens om bij de herziening van het bestemmingsplan in 2013 de survivalbaan mogelijk te maken. Totdat deze herziening gerealiseerd is, wordt de huidige situatie onder genoemde voorwaarden toegestaan.