Ingezonden

Beursvloer Amerongen

(ingezonden)

UITNODIGING BEURSVLOER Donderdag 7 juni 2012 19.00 tot 21.00 uur, In de toren van Rapid BV op het bedrijventerrein

Op donderdag 7 juni 2012 wordt de 1e Amerongse Beursvloer gehouden. Op een beursvloer worden DIENSTEN/geen geld uitgewisseld tussen de Amerongse verenigingen en de Amerongse ondernemers. Het plan is om een samenwerking tot stand te brengen voor het opzetten van 12 GROTE EVENEMENTEN in Amerongen. Deze samenwerking tussen verenigingen onderling en de samenwerking tussen ondernemers onderling is heel belangrijk. Dan komt er HET AMERONGSE WIJ-GEVOEL

Tijdens de Beursvloer avond zal e.e.a. worden toegelicht door de leden van HET LOEMPIA BERAAD. Uitwisseling van DIENSTEN/HANDJES HULP/KENNIS en GOEDEREN is voor het slagen van de bevordering van het toerisme in Amerongen.

OPROEP: kom naar de 1E AMERONGSE BEURSVLOER. Het Loempia Beraad, Jaap van Dijke, Pieter Beukenkamp en Rein van Ee, i.s.m. Promo Heuvelrug

AMERONGEN INSPIREERT TOERISME

Amerongen staat bekend als aantrekkelijk dorp met een rijke historie, waarbij de

verbondenheid van kasteel en oude dorp in diverse activiteiten tot uitdrukking

komt. Het leidende motief daarin is natuur, cultuur en historie.

Door het jaar heen worden diverse activiteiten georganiseerd door verschillende groeperingen in het dorp. Deze hebben echter geen samenhang. Er heerst een eilanden cultuur.

De kansen voor het dorp kunnen beter worden benut door de initiatieven, die door diverse

groepen worden genomen, te bundelen opdat het unieke van Amerongen in ieders belang explicieter tot zijn recht komt.

Enkele leden van de groep Amerongen Inspireert stellen voor dat er een samenhangend idee voor Amerongen wordt ontwikkeld waarbij het belang van alle bestaande organisaties en ondernemers wordt gediend.

Bezoekers van Amerongen zijn nu nog te veel dagtoeristen. Door interessante weekend activiteiten te ontwikkelen kunnen toeristen verlokt worden langer in het dorp te verblijven.

De VVV Utrechtse Heuvelrug is een plaatselijke vereniging behorende tot de landelijke VVV organisatie. Hun doelstelling is het bevorderen van het toerisme op de Utrechtse Heuvelrug. Amerongen beschikt niet meer over een lokaal bureau. De VVV Heuvelrug betreurt dat bij monde van de heer Jan Hoogstad, voorzitter en Henny Verbruggen, directeur. De VVV gaat met digitale middelen de promotie van de diverse dorpen landelijk ondersteunen. Zij heeft daartoe lokale correspondenten aangetrokken om plaatselijke initiatieven te bundelen die de regionale VVV in haar publiciteitscampagne betrekt. Ook geeft de VVV een Agenda Heuvelrug Activiteiten uit en verspreidt deze ’s zomers in 15.000 en ’s winters in 10.000 exemplaren.

Een contact tussen leden van Amerongen Inspireert en de VVV Utrechtse Heuvelrug heeft geleid tot een na te streven samenwerking waarbij onder de vlag van de VVV propaganda wordt gemaakt voor de – mogelijk meerdaagse – activiteiten die geïnitieerd worden door Amerongen Inspireert.

2

De samenwerking heeft tot doel dat Amerongen toeristisch op de kaart wordt gezet opdat de VVV haar rol kan spelen van promotor van toeristische activiteiten en de winkelstand met het restaurant/hotelwezen profijt daarvan profijt trekt en de activiteiten in het dorp extra bezoekers krijgen.

De initiatiefnemers van Amerongen Inspireert kiezen voor een praktische aanpak en willen aansluiten op bestaande activiteiten zoals het Paaseieren zoeken op Zuylestein, de festiviteiten rond Koninginnedag, het Berenfestijn, De Grietmarkt, de Atelierroute, Open Monumentendag en de Kerstmarkt.

Voor 2012 kiest Amerongen Inspireert met het VVV voor het Berenfestijn en Open Monumentendag als trekkers voor een weekendinvulling. Door rond deze kernactiviteiten een aantal aanvullende attractieve evenementen te organiseren wordt op de aantrekkelijkheid van een weekend Amerongen gestimuleerd. De trekkers zoeken in Amerongen zelf de organisaties die zich daarbij kunnen en willen aansluiten.

De Ameronger Ondernemers Vereniging (AMON), initiatiefnemer van het Berenfestijn tijdens de Pinsterdagen, zoekt voor het weekend van 26 op 27 mei naar aanvullende activiteiten. Ouwehands Dierenpark heeft haar medewerking reeds toegezegd.

Het Comité Open Monumentendag heeft besloten haar activiteiten over vrijdagavond 7, zaterdag 8 en zondagmiddag 9 september te organiseren.

Het resultaat van een samenwerking tussen de regionale VVV en Amerongen Inspireert is dat Amerongen dè plaats bekend wordt waar hèt gebeurt. Dit leidt tot meer belangstelling voor de diverse activiteiten en bevordert het toeristische winkelen.

Samen met de VVV en Amerongen Inspireert wordt het product WEEKEND AMERONGEN ontwikkelt. Binnen een weekend arrangement kunnen toeristen de evenementen die er in het dorp plaatsvinden bezoeken en genieten van de culinaire mogelijkheden met overnachting.

De revitalisering van de Overstraat is essentieel voor de bevordering van het toeristisch winkelen. AMON heeft zich tot doel gesteld de winkelstand in de van ouds belangrijkste winkelstraat nieuw leven in te blazen. Wil er een win-win situatie ontstaan voor de drie partijen t.w. VVV, Inspirerend Amerongen en de middenstand in Amerongen dan is het noodzakelijk dat de winkeliers ook initiatieven ontwikkelen om het Weekend Amerongen aantrekkelijk maken.