Heuvelrug

Politiek geeft lichtmastreclame definitief groen licht

688

De oppositie tegen de lichtmastreclame was vorig jaar groot. Geconfronteerd met bezuinigingen blijkt de politieke storm geluwd: wethouder Van Dongen mag meer reclame ophangen in de publieke ruimte.

Opbrengst van de lichtmastreclame is een verwachte €50.000 per jaar, ofwel vijftig borden maal duizend euro. De borden mogen hangen langs hoofd en uitvalswegen op voldoende (4,5 meter) hoogte, mogen verlicht worden tot maximaal 200 lux, maar mogen niet knipperen. Er hangen inmiddels elf borden langs de N225. De verwachting is dat de negenendertig overige borden snel zullen volgen.

Voormalig wethouder Homan kreeg in 2012 en ook vorig jaar nog de wind van voren, nadat hij een tienjarig contract bleek te hebben gesloten met een exploitant van buitenreclame, die zelf €2500 per jaar per bord vraagt. De nieuwe reclameborden kwamen tegelijk met een reeks bordjes in Driebergse rotondes, die volgens Homan 'duizenden euros' aan onderhoud zouden besparen, maar die onder de Driebergse bevolking in niet erg goede aarde vielen.

Niet allen de bevolking, ook de voltallige Heuvelugse gemeenteraad was niet blij met de borden. SP-raadslid Van Geijtenbeek sprak zijn afschuw uit over de 'vreselijke lichtbakken'. BVH-raadslid Streekstra stelde voor de Stichtse Lustwarande voortaan de Stichtse bakkenwarande te noemen. 'We verkopen ons groen voor poen.' Behalve D66 spraken alle partijen zich uit tegen meer reclame.

Nadat ook de gemeentelijke commissie bezwaar en beroep de borden niet vond kloppen met de eigen welstandsregels van de gemeente, werd het ophangen gestaakt bij bord nummer elf en werd Homan gevraagd het contract te ontbinden. Kort erna bleek de exploitant -CW-groep- te dreigen met een claim van €127.000, mocht van uitstel echt afstel komen.

Wethouders Homan en Verhoef stelden vervolgens voor de regels op te rekken, zodat de borden alsnog binnen de welstandsregels zouden vallen. Burgemeester Naafs verhoogde de druk op de gemeenteraad door te wijzen op de inkomstenderving, de theoretische opbrengst had toenmalig wethouder Homan namelijk in de begroting verwerkt: 'Hiermee spoelt u wel 5 ton door de plee.'

Daarme begon de zaak te kantelen. Homans opvolger Van Dongen heeft de wind sindsdien nog meer in de rug; van verzet tegen meer reclame is geen sprake meer, nu de gemeente geld tekort komt. De politiek maakt zich niet graag impopulair met nog meer bezuinigingen. Geen woord van bezwaar klonk daarom vorige week, bij de definitieve vaststelling van de nieuwe regels en daarmee de goedkeuring van meer reclameborden.

Zelfs een poging van de oppositionele VVD om het aantal straten waar de lichtmastreclame aan lantaarnpalen mag hangen te beperken liep schipbreuk. Volgens wethouder Boonzaaijer zou de exploitant ook daartegen in opstand kunnen komen, en zou ook daar een claim kunnen volgen.

Ook vanuit de gewone bevolking bleef het goeddeels stil, de gemeente ontving uiteindelijk slechts twee bezwaarschriften tegen de verruiming van de regels. Beide bezwaarmakers laten doorschemeren het er verder maar bij te laten zitten. 'Wij hebben een hard hoofd in de mogelijkheid om het raadsbesluit nog terug te draaien,' aldus secretaris Moen van de Federatie Groene Heuvelrug.'

'Juridisch zie ik geen enkele realistische mogelijkheden meer om de lichtmastreclame tegen te houden,' zegt ook de wat teleurgestelde bezwaarmaker Arjan Muil uit Driebergen. 'Onze unieke groene gemeente glijdt steeds verder af naar een verrommeld doorsnee provincieplaatsje.'