Heuvelrug

Hoogspanning begraven nogal duur

In Driebergen en Maarn ligt een aantal huizen loodrecht onder hoogspanningskabels. De kabels kunnen eventueel met subsidie de grond in, maar het blijft miljoenen kosten.

Hoewel er aanwijzingen zijn dat er verband bestaat tussen het wonen in een magnetisch veld en ziektes als leukemie en alzheimer, is een causaal verband nooit bewezen. Het tegendeel -dat het 100% veilig is- is echter evenmin bewezen. Daarom neemt de overheid het zekere voor het onzekere en geeft het gemeenten de mogelijkheid hoogspanningskabels te verkabelen: begraven.

In de gemeente Heuvelrug gaat het om delen van Noord-Driebergen en Maarn-Oost, en om één huis in Overberg, waar de hoogspanningskabel tussen Utrecht en Doodewaard precies overheen loopt. Het ene huis in Overberg mag zich laten uitkopen, Driebergen (Loolaan, Patrimoniumstraat) en Maarn (omgeving Planetenbaan) komen in aanmerking voor verkabeling, waarbij de hoogspanningskabel in de grond verdwijnt.

De kosten zijn hoog, rond de €3,25 miljoen per kilometer. De overheid draagt voor 75% bij, de gemeente Heuvelug zou de resterende 25% moeten bijleggen. Omdat bij het begraven van de kabel in Driebergen een snel- en spoorweg in de weg liggen zijn de kosten waarschijnlijk aanzienlijk hoger, aldus een brief van burgemeester en wethouders. Goedkoper is waarschijnlijk het bovengronds omleggen van het trace. Onderzoek daarnaar loopt nog, aldus de brief. ‘Op basis van de dan beschikbare informatie zullen wij hier een standpunt over innemen.’

In heel Nederland gaat het bij de rijksregeling -die loopt van 2017 tot 2035- om 135 kilometers binnen bebouwde kommen die omgelegd of begraven kunnen worden. Het totaal aantal uit te kopen huizen in het buitengebied bedraagt ongeveer 400. Elektriciteitstransporteur Tennet voert de regeling uit, de kosten mag Tennet verdisconteren in de transportprijzen, zodat alles uiteindelijk door consumenten wordt betaald.

Rond ondergrondse kabels hangt overigens ook een magnetisch veld. Het veld is zelfs fors sterker binnen een straal van twee meter van de ondegrondse kabel, maar zakt daarbuiten snel af tot een veel zwakker magnetisch veld dan dat van een hoogspanningskabel.