Gemeente

Korting op zorgpremie bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

Nieuwe, lokale regeling ter vervanging van Wtcg en CER

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Korting op zorgpremie bij hoge zorgkosten en een laag inkomen

 

Inwoners met een chronische ziekte of handicap hebben vaak hoge zorgkosten. Ter compensatie daarvan kwamen zij in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Rijk in het kader van de Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) en de CER (Compensatieregeling Eigen Risico) Beide regelingen zijn afgeschaft op 1 januari 2014. zijn de CER en de Wtcg afgeschaft. In plaats daarvan krijgen inwoners met hoge zorgkosten en een laag inkomen korting op de zorgpremie van de (collectieve) aanvullende ziektekostenverzekering. Dit is een nieuwe gemeentelijke regeling.

 

Wie een inkomen heeft tot 110% van het sociaal minimum, komt in aanmerking voor een korting van € 25,– per maand.

Wie een inkomen heeft tot 120% van het sociaal minimum, komt u in aanmerking voor een korting van € 20,– per maand.

 

Inwoners die in aanmerking komen voor de korting, kunnen wellicht ook gebruik maken van de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, die men via de Regionale Sociale Dienst (RSD) kan afsluiten. De collectieve ziektekostenverzekering is een basisverzekering met een aanvullende verzekering. De RSD heeft namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug een contract met twee verzekeraars voor een collectieve verzekering afgesloten. Met dit pakket worden de meest voorkomende kosten gedekt. Kijk voor meer informatie op de website www.rsdkrh.nl .

 

Wie eerder gebruik maakte van de Wtcg of CER en het CAK toestemming heeft gegeven om adresgegevens door te geven aan de gemeente, krijgt binnenkort een brief met meer informatie. Zie ook de gemeentelijke website (www.heuvelrug.nl/samenvoorelkaar).