Heuvelrug

Heuvelrug ontbreekt in top OZB+ ;updated

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontbreekt in de Eigen Huis tophonderd grootste ozb-stijgers. Heuvelrug zou op de lijst de 4e plaats innemen. UPDATED

Het gaat om een steekproef van de vereniging Eigen Huis, gehouden onder 109 gemeenten en vanmiddag door actualiteitenrubriek Eenvandaag opgepikt. De topdrie van de steekproef bestaat uit Zevenaar (+16,03%), Helmond (+15,35%) en Uitgeest (+11,47%).

Utrechtse Heuvelrug zou met de ozb-stijging van 10% de vierde plaats innemen -nog net voor Uithoorn (+ 9,63%) – als het ook was meegenomen in de steekproef. Behalve Heuvelrug ontbreken nog bijna driehonderd gemeenten, mogelijk zouden ook andere ontbrekende gemeenten hoog in de lijst eindigen.

De gemeente Heuvelrug zou nog hoger eindigen op het lijstje als wethouder Van Dongen de 2,5% inflatiecorrectie niet had geschrapt. Volgens Eigen Huis telt de feitelijke inflatiecorrectie overigens geen 2,5%, maar slechts 1,4%. Gemiddeld stijgt de ozb komend jaar met 2,38%, over de afgelopen vijf jaar zijn huiseigenaren gemiddeld 20% meer gaan betalen, aldus Eigen Huis.

Van Dongen heeft wel beloofd de ozb de komende drie jaren niet verder te laten stijgen. Ook nam Van Dongen iets terug van de voorgenomen stijging van de toeristenbelasting en forensenbelasting. De toeristenbelasting komt komend jaar uit op €0,90, een dubbeltje minder dan de oorspronkelijk bedachte euro. Nu is de toeristenbelasting nog €0,63 per bezoeker per nacht.

Sluiting VVV-winkel

Een deel =-€62.000- van de opbrengsten uit de toeristenbelasting wordt gebruikt om de nieuwe VVV-organisatie op poten te zetten. De lokale VVV's gaan fuseren tot een regionaal bureau voor toerisme (RBT), met vijftig kleinere servicepunten in winkels en hotels verspreid over de regio, waar tablets zullen liggen die toeristen kunnen gebruiken om toeristische informatie op te zoeken.

De VVV Heuvelrug had juist twee jaar geleden haar kleinere kantoren gesloten ten gunste van een grotere winkel in Doorn, die voor veel geld werd verbouwd en waarvan het huurcontract nog een aantal jaren doorloopt. De VVV wil graag dat de gemeente een deel van de subsidie voor het RBT oormerkt voor de lokale winkel, die dan kan blijven voortbestaan. Hierdoor zou de VVV ook de lokale vrijwilligers aan zich kunnen blijven binden.

Wethouder Van Dongen weigert echter de gevraagde €15.000 voor de winkel te oormerken. Van Dongen heeft wel beloofd zich sterk te maken voor de vestiging van het kantoor van de nieuwe RBT in Doorn. 'Doorn is een logische locatie gezien de ligging centraal op de Heuvelrug. Maar of dat in de VVV-winkel moet weet ik niet, je kunt ook kiezen voor een goedkopere oplossing,' aldus Van Dongen.

Donderagavond beslist de gemeenteraad over de subsidie voor het RBT en het eventueel oormerken van het gevraagde bedrag voor de lokale VVV.

UPDATE: Wethouder Van Dongen maakt toch eenmalig €15.000 vrij voor het openhouden van de VVV-winkel, blijkt uit de zojuist ververste vergaderstukken voor vanavond. Volgens het memo haalt Van Dongen de €15.000 elders uit de begroting Recreatie&Toerisme. 'Uit het budget professionalisering VVV. Dat geld was anders teruggegaan naar de algemene middelen,' aldus Van Dongen.

Van Dongen, die vorige week nog weigerde het gevraagde bedrag te oormerken, is het geld nodig 'voor een goede transitie van de huidige werkzaamheden op het gebied van gastheerschap naar de nieuwe organisatie en ervoor te zorgen de bestaande kennis te behouden. Dit betekent dat de VVV-winkel naar verwachting in 2015 open kan blijven.'

Volgend jaar wil de wethouder een onafhankelijk orgaan 'op basis van criteria laten evalueren hoe we verder willen met gastheerschap. Deze criteria betreffen in ieder geval de klantentevredenheid van toeristen en inwoners en die van de ondernemers (inclusief donateurs),' aldus het memo van Van Dongen.