PS'15; persberichten en ingezonden

Provinciale Staten geïnstalleerd

Start van nieuwe Statenperiode
 

(ingezonden door Prov Utrecht)

De 49 gekozen leden van Provinciale Staten zijn tijdens de eerste officiële vergadering geïnstalleerd door de commissaris van de Koning. Zij vormen de komende vier jaar het Utrechts parlement en besturen de provincie.
De eed of belofte werd door ieder Statenlid afgelegd. Willibrord van Beek, de commissaris van de Koning, wees de kersvers benoemde Statenleden op hun drie taken; het vaststellen van beleidskaders, het bewaken van de uitvoering van het beleid van Gedeputeerde Staten en het vertegenwoordigen van de inwoners. “Het is aan u om met name de maatschappelijke vraagstukken naar binnen te halen, door contact met de burger, gemeenten, instellingen en bedrijven te leggen”, aldus Van Beek. Verder riep de commissaris op om het onderscheid tussen oppositie en coalitie niet dominant te laten zijn en juist het debat in de Staten zijn werk te laten doen. “Laten wij het gezamenlijk doen voor onze inwoners.”
Nieuwe periode
De nieuwe Statenperiode 2015-2019 gaat met deze installatie van start. Op 13 april vinden de eerste commissievergaderingen plaats en tijdens de Provinciale Statenvergadering van donderdag 30 april worden de eerste besluiten genomen. Op 26 mei staat de leden van Provinciale Staten een bijzondere taak te wachten. Dan mogen zij samen met de Statenleden uit alle andere provincies de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kiezen.