Ingezonden

College stemt in met parkeerideeën Zeistenaren

(ingezonden door gem Zeist)

 

De afgelopen maanden heeft een groep inwoners en ondernemers met elkaar en met de gemeente van gedachten gewisseld over de kansen en knelpunten in het parkeerbeleid in Zeist. Dat heeft geleid tot een aantal concrete ideeën van inwoners en ondernemers. Het college van B&W heeft op 8 september 2015 ingestemd met een aantal van deze ideeën. Een aantal andere ideeën worden eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Wethouder Roy Luca: “Parkeren wordt wat duidelijker en makkelijker voor iedereen. En ik vind het vooral mooi dat de ideeën daarvoor bij inwoners en ondernemers vandaan komen.”

 

Wijzigingen rond het parkeren

De gemeente gaat voor het einde van 2015 een aantal zaken veranderen. Zo gaat de gemeente de bebording verbeteren. Sommige bewoners in de schil rond het centrum, merken dat het drukker wordt met geparkeerde auto’s in de avonduren. De komende tijd onderzoekt de gemeente onder inwoners en ondernemers van dit gebied of zij het tijdvak waarin alleen met een vergunning mag worden geparkeerd, willen verlengen van 18.00 uur naar bijvoorbeeld 20.00 of 21.00 uur.

 

Het College van B&W legt de volgende ideeën voor aan de gemeenteraad:

· Het gelijk maken van de tarieven tussen vooraf- en achteraf betaald parkeren.

· Het instellen van een maximum dagtarief van €7,50 in alle parkeergarages en –terreinen (waar nu nog geen of een hoger maximum tarief geldt).

· Het introduceren van een digitale bezoekersregeling in vergunninggebieden. De kraskaart blijft behouden als niet-digitaal alternatief. Het tarief voor bezoekers gaat iets omlaag.

Naar verwachting besluit de gemeenteraad in november over deze ideeën. Als de gemeenteraad besluit de ideeën over te nemen, gaan deze veranderingen per 1 januari 2016 in.

 

Tijdens de gesprekken met inwoners en ondernemers is ook het idee ontstaan om de tariefverschillen tussen parkeervergunningen voor straatparkeren, vergunningen voor parkeren in de garages en parkeerabonnementen voor parkeren in de garages, te verkleinen. De gemeente heeft tijdens de gesprekken onvoldoende in beeld kunnen krijgen hoeveel draagvlak er is voor dit idee en heeft daarom besloten deze maatregel niet te nemen.

 

Een volledig overzicht van de ideeën staan op www.zeist.nl/hetnieuweparkeren. Kijk bij ‘Nieuwe ideeën parkeerbeleid’.

 

Wat ging vooraf

Tijdens drie avonden hebben inwoners en ondernemers kansen en knelpunten geïnventariseerd, en oplossingen bedacht. Deze ideeën heeft de gemeente vervolgens besproken met het zogeheten Parkeerpanel: daarin zitten onder meer Zakelijk Zeist Onderneemt, het centrummanagement en ouderenbonden.

Voordat het college van B&W een besluit heeft genomen over de ideeën, heeft de gemeente alle inwoners en ondernemers uit het centrum uitgenodigd voor een informatieavond op 8 juli. Tijdens deze avond zijn de ideeën van de groep inwoners en ondernemers gepresenteerd.