DriebergenHeuvelrug

Traaijpandjes toch naar Vroeger & Nu; UPDATED(2X)

Een meerderheid van de gemeenteraad wil dat wethouder Boonzaaijer de monumentale poortgebouwtjes van de Driebergse oude algemene begraafplaats verkoopt aan historische stichting Vroeger& Nu. Die moet daar vervolgens wel ruimte maken voor concurrent De Algemene; UPDATE  (564 woorden)

VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en BVH willen dat de poortgebouwtjes naar de historische stichting Vroeger & Nu gaan, omdat er behoefte is aan een centrum voor cultureel erfgoed en elders geen ruimte is voor de stichting. Bovendien zou bij verkoop aan Vroeger&Nu het onderhoud van de achterliggende begraafplaats beter zijn geregeld.

Vroeger&Nu mag in de panden -gelegen tegenover supermarkt Lidl aan winkelstraat Traaij- vervolgens een museum vestigen. In de panden, ooit beheerderswoningen, mag niet meer gewoond worden. Ook moet de stichting ruimte maken voor de andere kandidaat-koper: stichting uitvaartverzorging De Algemene. Die wil een van de twee gebouwtjes graag overnemen om er een opbaarruimte in te vestigen.

Beloftes en bemiddeling

De panden zijn door verschillende vorige wethouders bij herhaling aan beide organisaties beloofd. Pogingen van zittend wethouder Boonzaaijer om de stichtingen dichter bij elkaar te brengen brachten geen oplossing. Twee weken geleden besloot Boonzaaijer beide pandjes te verkopen aan De Algemene. Volgens Boonzaaijer was broodnodige restauratie van de pandjes bij De Algemene beter verzekerd en kan de gemeente de opbrengst van €130.000 goed gebruiken.

Kort daarna startte Vroeger& Nu een nieuw publiciteitsoffensief, inclusief een online-petitie die inmiddels honderden ondertekenaars heeft. De gemeenteraad fluit Boonzaaijer nu terug in zijn voornemen de pandjes aan de begrafenisonderneming te verkopen. Verkoop aan Vroeger&Nu levert geen cent op, maar -zeggen de indieners van de motie die vanavond op tafel ligt- daar was ook niet op gerekend.

Eerder dit jaar verkocht Heuvelrug al de dienstwoning van de nieuwe algemene begaafplaats in Driebergen, voor een slordige drie ton. Overigens wil de gemeente op termijn ook de nieuwe begraafplaats sluiten. Alleen de Doornse begraafplaats blijft in de gemeentelijke toekomstvisie open voor nieuwe graven. Vrijwilligers moeten dan het onderhoud aan de oude begraafplaatsen verzorgen.

Modder gooien

In de aanloop naar de beslissing vanavond werd hier en daar ook met modder gegooid door de organisaties, die beide kunnen bogen op een flinke achterban en met lokale kopstukken in hun bestuur. Zo schreef bestuurslid De Jong -voormalig uitgever van de Stichtse Courant- van De Algemene een brief waarin hij Vroeger&Nu verwijt handel te drijven op de oude begraafplaats, inclusief het plaatsen van illegale reclameborden. Vroeger&Nu op haar beurt betoogde dat als de panden niet aan haar worden verkocht de historische stichting mogelijk ophoudt te bestaan.

De Algemene zegt genoeg geld in kas te hebben om restauratie te bekostigen. Die kosten schat ook de historische stiching op een kleine twee ton. Maar, zegt Vroeger & Nu, met architect René Smorenburg als voorzitter van het bestuur, dat kan met zelfwerkzaamheid teruggebracht worden tot €80.000

Update 15:10: Ook de lokale fractie van het CDA schaart zich inmiddels achter de motie. Daarmee krijgt de motie de steun van in elk geval 22 van de 29 raadsleden en lijkt het pleit definitief beslecht.

Update 22:58: De motie is vanavond aangenomen met 22 stemmen voor, 7 (SGP, SP, CU) tegen. En volgens twitterende en faceboekende politici met instemming van beide stichtingen, zij het onder de dwang van tijdsdruk. Daar ging een voorvergadering aan vooraf waarin de stemverhoudingen bevestigd werden, waarna politici met beide stichtingen in beslotenheid tot overeenstemming kwamen: Vroeger&Nu koopt beide panden, De Algemene krijgt een ruimte in pand Traaij nr 106. Niet voor het opbaren van overledenen, zoals Hillridge hierboven schreef, maar voor extra kantoorruimte.