Heuvelrug

Hillen: ik hak in januari de knoop door

Minister Hillen denkt 'in januari' te beslissen of de verhuizing van de marinekazerne van Doorn naar Vlissingen doorgaat. Hij is tot dat moment bereid 'naar Doorn te luisteren'.

Hillen zei dit in reactie op de moties die vanmiddag werden ingediend, rond het onderwerp 'vastgoed defensie', waar ook de eventuele verhuizing van de Doornse kazerne naar Vlissingen onder valt. De motie van VVD en CDA om gemeentes bij bezuinigingsoperaties op te roepen vooral zelf met onderzoeken te komen noemde Hillen constructief. 'Ik verwacht rond Kerstmis duidelijkheid over Zeeland. In januari zal ik dan in samenhang met de situatie in Doorn een besluit nemen. Ik ben bereid naar Doorn te luisteren. Zeeland kan nog een no go worden. Het moet allemaal wel duidelijk zijn, ik houd er zelf ook niet van om later te moeten bijplussen.' 

De motie van PvdA en D66 om Doorn en Vlissingen opnieuw in een gelijkwaardig onderzoek onderling te vergelijken noemde Hillen 'minder plezierig, omdat ik dan de bal weer toegespeeld krijg terwijl ik in principe al een beleidskeuze heb gemaakt.' Op de vraag van D66-kamerlid Hachchi of Doorn vragen en opmerkingen alleen maar door de 'brievenbus van het ministerie' kan gooien, zei Hillen dat als Doorn vragen heeft, zijn ministerie daarvoor ter beschikking staat. Op de vraag van PvdA-kamerlid Eijsink of Doorn ook gelijkwaardig geinformeerd wordt antwoordde Hillen bevestigend.

Over de moties wordt pas op een later moment gestemd. In een persbericht laat de gemeente Heuvelrug weten dat burgemeester Naafs 'blij is met dat de Tweede Kamer de noodzaak van een additioneel onderzoek noodzakelijk acht om een gedegen afweging te maken.' Het persbericht laat wethouder Pamboer zijn teleurstelling uitspreken 'dat de minister het additionele onderzoek niet als zijn eigen verantwoordelijkheid ziet.'