Heuvelrug

Raad zwicht toch niet voor dreigementen Willems

Gijs Hoogenraad mag zijn paardenfokkerij handhaven. De Heuvelrugse gemeenteraad leek even te zwichten voor dreigementen van buurman Willems, maar liet zich uiteindelijk toch overtuigen door wethouder Verhoef.

De ecologische zone, met daarachter boerderij en paardenschuur

Rond het Driebergse plangebied Lange Dreef loopt inmiddels een woud aan formele procedures, en bijna evenveel rechtszaken als afgeleides van die procedures. Uiteindelijk spitsen ze zich allemaal toe op het woningbouwproject Lange Dreef, waar volgens een planning met lange geschiedenis een nieuwbouwwijk met 250 woningen moet verrijzen. Buurman Willems, sinds kort na de eeuwwisseling eigenaar van landgoed Dennenburg, vecht met hand en tand tegen die plannen, met name omdat het de ecologische zone rond zijn landgoed zou aantasten. Willems -gefortuneerd eigenaar van een hotelketen- won al diverse rechtszaken, waardoor de gemeente hem al enige tijd dwangsommen moet betalen. 

Nieuwste episode in de strijd is de omgevingsvergunnig die de gemeente de gewezen boer Hoogenraad wil verstrekken voor het houden van een paardenfokkerij op de voormalige boerderij naast het landgoed van Willems.  In ruil voor de verkoop van een flink stuk land voor het woningbouwproject is de gemeente coulant geweest voor Hoogenraad, die achter zijn boerderij een grote loods heeft staan voor het fokken van paarden. Daar had Hoogenraad geen vergunning meer voor, reden dat buurman Willems ook daar een procedure tegen is gestart, en weer door de rechter in het gelijk is gesteld. Door een nieuwe 'omgevingsvergunning' te verlenen wil de gemeente Hoogenraad nu toch de gelegenheid geven de paardenfokkerij te handhaven. Een extra motief is dat Hoogenraad de Driebergse paardrijvereniging De Bosruiters uit de brand hielp en onderdak heeft gegeven, toen zij  van hun bosweide in het Hydepark moesten verdwijnen. Hoogenraad moet de loods nog wel een stuk naar achteren verplaatsen, anders staat die te dicht op de toekomstige woonwijk.

Buurman Willems sprak de gemeenteraad gisteravond toe over het voorstel de fokkerij te legaliseren. Volgens Willems gaat het om grootschalig plan met recreatieve functie. 'Het plan wekt een agrarische  indruk, maar het gaat om illegale bebouwing en om een manege. Een volbloed manege, met zeer veel verkeer. Dat past niet in dit landelijk buitengebied. En het is strijdig met de plannen, vindt ook de rechter,' aldus Willems, die de gemeenteraad meteen een financieel debacle in het vooruitzicht stelde rond het gehele woningbouwplan: 'De gemeente heeft een sluwe truc uitgehaald, zodat de Raad van State het plan toch heeft goedgekeurd en de ecologische zone naar de knoppen wordt geholpen. Maar het plan klopt volstrekt niet en ik zal ook hier een bezwaarprocedure starten. Het plan zal stranden, met de nodige financiele consequenties voor de gemeente. Waar het toch al kiele kiele is, helemaal met  de woningmarkt van vandaag. Het wordt dus niet alleen een ecologische ramp, er zal ook een financieel gat onstaan.'

Willems doelde daarmee niet alleen op de dwangsommen, maar vooral op de rentelasten die de gemeente al jaren moet ophoesten in afwachting van realisatie van de woningen. 'De rentemeter tikt door,' waarschuwde Willems de raad, die op financieel gebied toch al donkere wolken op zich ziet afkomen. De gemeenteraad leek de bezwaren en bedenkingen van Willems aanvankelijk te delen. Diverse raadsleden riepen de wethouder op niet langer 'aan een dood paard te trekken', of voorlopig even pas op de plaats te maken. In zijn antwoord wist wethouder Verhoef hen echter toch te overtuigen in te stemmen met het plan voor legalisering van de paardenfokkerij. 'Mijn inschatting is dat het plan juridisch stand zal houden. We willen de activiteiten op bescheiden schaal toestaan, ook voor De Bosruiters.  Het gaat hier feitelijk om een  paardenfokkerij, om 15 merries en wat hengsten die worden opgevoed om de dressuursport in te gaan. De omvang wijkt niet af van wat gebruikelijk is en het is een activiteit die zich heel goed verhoudt met de ecologische zone. Het is extensief, en de uitstraling van schadelijke stoffen is veel lager dan toen het nog een veehouderij was. Het beeld dat dit de natuur zou schaden, is niet juist.' 

Volgens de wethouder zou het gaan om vijf tot tien mensen die tweemaal per week komen paardrijden. Die moeten sinds twee jaar over het onverharde karrespoor langs Dennenburg de boerderij zien te bereiken, omdat  de toegang via het geasfalteerde Kloosterlaantje geblokkeerd is door een paaltje. Wie dat paaltje heeft geplaatst en waarom het daar precies staat bleef onduidelijk. Wethouder Verhoef beloofde het paaltje wel in een volgend gesprek met Willems op te nemen. VVD-raadslid Van der Zee vroeg Willems nog waarom hij niet gewoon afziet van de procedures en de gemeente daarmee voor verder vertraging en hoge kosten behoedt. Willems' antwoord daarop was kort: 'Omdat de gemeente zich aan de eigen plannen moet houden.'