Maarn

Heuvelrug verkoopt Maarns gemeentehuis

Het voormalig gemeentehuis van Maarn is verkocht. Aan wie en voor hoeveel wordt vrijdag duidelijk. 

Vrijdagochtend 10.30 uur tekent wethouder Homan een intentieovereenkomst met de kopers, aldus een aankondiging die vanochtend naar de pers is gestuurd. Volgens de aankondiging 'is er de afgelopen maanden veel energie gestoken om tot een goede invulling van het voormalige gemeentekantoor te komen.' De intentieovereenkomst heeft volgens de aankondiging tot gevolg dat 'een deel van het gemeentekantoor wordt teruggegeven aan de gemeenschap van Maarn'.

Ook het voormalige Amerongse gemeentehuis is zo goed als verkocht, aan een uitbater die er een hotel in wil vestigen. Omdat een klein deel van dat gemeentehuis nog niet is verkocht, worden er nog altjd geen mededelingen gedaan over de opbrengsten. De voormalige gemeentehuizen in Leersum en Driebergen staan eveneens te koop, maar worden nog bewoond door gemeenteambtenaren. Als halverwege 2013 alle ambtenaren verhuizen naar het nieuwe gemeentekantoor in Doorn kunnen ook die leeg worden opgeleverd.

De verkoop van de voormalige gemeentehuizen is een politiek item omdat de opbrengsten nodig zijn om het omstreden nieuwe centrale gemeentekantoor in Doorn te bekostigen. Volgens het gemeentebestuur zullen die opbrengsten toereikend zijn, maar de oppositie -en vele inwoners met hen- twijfelt regelmatig luidkeels of de opbrengsten niet veel te hoog zijn ingeschat, waardoor de gemeente voor nieuwe tekorten zal komen te staan. 

De gebouwen zijn getaxeerd in een tijd dat van crisis nog weinig sprake was. Ander gemeentelijk vastgoed dat destijds getaxeerd is, bleek uiteindelijk veel minder op te brengen. Zo bracht een kavel aan de Doornse Heuvelweg slechts 4 ton op, terwijl het voor 8 ton in de boeken stond. Ook een kavel aan de Doornse Beaufortweg bracht minder op dan getaxeerd. In het laatste geval wil de gemeente de taxateur voor €235.000 'in gebreke stellen'.