Doorn

Kerkbestuur akkoord met plan Hydepark

De synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN)  is zaterdag akkoord gegaan met een plan voor sloop en nieuwbouw op het Doornse Hydepark.

Dat melden verschillende media, waaronder de website van de PKN zelf. Volgens het verslag op de website zou het overleg binnen de synode -een soort algemeen bestuur met 153 dominees– langdurig geweest zijn, inclusief een groot aantal sprekers, twee tegenvoorstellen en acht amendementen. Uiteindelijk stemde de synode met slechts zeven tegenstemmen in met het voorstel, hoewel het verslag ook spreekt over veel ‘zwevende kiezers’. ‘Ik laat beslissingen over het huishoudinkomen al over aan mijn vrouw. Laat staan een beslissing van tien miljoen, ‘aldus een dominee Bos op de PKN-website.

Het PKN moet nu met kerken, banken en de gemeente Heuvelrug verder in overleg over het plan. Van de diaconieen -individuele kerken- wordt een bijdrage van €3 to €4 miljoen verwacht in het totaal van €10 miljoen. In het plan moeten het huidige hoofdgebouw middenop het landgoed en het Rooseveltgebouw langs de Arnhemsebovenweg plaatsmaken voor een centraal gebouw, gesplitst in enerzijds een vakantiehotel voor ‘diakonale vakanties’ en anderzijds een conferentiehotel voor conferenties en bijscholing van predikanten.

Het nieuwe gebouw zou volgens het businessplan ruim tachtig bedden tellen, waar de twee oude gebouwen samen bijna honderddertig bedden telden. De totale oppervlakte zou 4.800m2 bedragen. De PKN noemt het ‘een plan waarin het ‘oude’ Hydepark verenigd zou worden met het Rooseveldthuis, met behoud van de eigenheden van beide huizen.’ Het conferentiedeel van wat de PKN  ‘Huis van de Kerk’  noemt zal ook verhuurd worden aan niet-kerkelijke en zakelijke bijeenkomsten, waarmee de PKN de concurrentie wil aangaan met de vrij talrijke andere conferentiecentra op de Heuvelrug.

Vlak na de bekendmaking van de plannen half oktober werder op diverse plaatsen twijfels geuit over de haalbaarheid van het nieuwbouwplan. Overleg met de gemeente Utrechste heuvelrug is er nog weinig geweest, zeggen beide gesprekspartners. Volgens PKN is er ‘in een eerder stadium contact geweest met de gemeente en er is n.a.v. dit plan verzocht om een afspraak.’