Maarsbergen

Maarsbergse sluiproute toch dicht

andersteinweg

Een landweggetje dat als sluiproute wordt gebruikt moest eerst dicht, toen toch niet, later weer wel, toen weer niet en nu toch maar weer wel. Misschien. De bewoners is nog altijd niets gevraagd.

Lang is die niet, de Andersteinweg. Amper een kilometer. Om precies te zijn: 924 meter. Ooit was het de renbaan van landgoed Anderstein, een oud landgoed, sinds 1903 in handen van de familie Van Beuningen. Aan weerszijden van het weggetje nog altijd het rustieke landgoed, intussen omgevormd tot deels natuurgebied, deels golfbaan. Kantoren huizen nu in de luxueus verbouwde boerderij en het oude landhuis. Kleine groepjes mensen met karretjes trekken van groen heuveltje naar groen heuveltje. Een buizerd verlaat geirriteerd een boomtop, als ineens een jogger komt aangesneld. In twee passen neemt de jogger de Andersteinweg, en verdwijnt weer de bossen in.

andersteinweg

Het weggetje mag kort zijn, het is wel kaars- en kaarsrecht, en dat nodigt uit tot hardrijden. Dat doen alsmaar meer auto's, en dat is niet goed, zeggen natuurbeschermers, het management van de golfbaan, en vooral de eigenaren van landgoed Anderstein. Automobilisten omzeilen met de sluiproute het trage kruispunt in Maarsbergen. 'Met tachtig per uur komen ze langs. Soms wel tien achter elkaar. Dat lijkt weinig, maar wij zijn dat niet gewend. Het is echt niet leuk meer,' zegt een bewoner die even voorbij het verre eind van het weggetje woont, waar de weg niet meer Andersteinweg, maar Ringelpoel heet. 'Vrachtverkeer, veel te veel vrachtverkeer. Dat rijdt de weg helemaal kapot,' zegt een bewoner die aan het begin van de weg woont. 

Golfbaan Anderstein

Al sinds 1994 wordt gesproken over de afsluiting van de Andersteinweg, met een simpel bord: bestemmingsverkeer. Waarom de afsluiting door de gemeente Maarn niet is doorgezet staat niet vermeld, wel dat de afsluiting begin vorig jaar opnieuw op de agenda stond van de gemeente Utrechtse heuvelrug. Maar toen stond er ineens iemand uit Maarsbergen achter de microfoon, om te waarschuwen dat het weggetje wel eens nodig kon zijn om het verkeer om te leiden, als de spoorweg wordt ondertunneld en het kruispunt vernieuwd, in 2015. Vervolgens blies de gemeenteraad het hele plan af. De wethouder zou zijn oren teveel naar de familie Van Beuningen hebben laten hangen. Het maatschappelijk draagvlak zou geheel ontbreken. 

Natuur Anderstein

Precies een jaar later is het Andersteinweggetje weer terug op de agenda. De onafhankelijke commissie bezwaar en beroep oordeelt dat juist het besluit om het bord van tafel te vegen niet goed is gewogen. Het draagvlak zou er wel degelijk zijn, en het voorstel om het weggetje af te sluiten zou zowel terdege voorbereid als goed onderbouwd zijn. In het dossier krijgt met name de gemeenteraad een flinke veeg uit de pan, omdat die zich onvoldoende zou hebben laten informeren en veel te hard van stapel zou zijn gelopen. De bezwaarcommissie adviseert de gemeente tenslotte het bord alsnog te plaatsen, en natuur, recreatie en verkeersveiligheid te laten zegevieren. En mocht het weggetje inderdaad nodig zijn als omleiding, kan het bord best tijdelijk weggehaald.

Andersteinwegbord

De aanwonenden zijn verbaasd over het laatste bericht. 'O, gaat het nu toch weer dicht? Van mij mag het dicht hoor. Dit weggetje is te smal, te klein voor al dat verkeer.' Wel vreemd dat zij geen stem hebben in het overleg, vinden ze. 'Samen met de buren zijn we de enige bewoners van de Andersteinweg. Ik woon hier al veertig jaar, toen ik hier kwam was de weg nog een zandpad. Maar ons advies, onze inbreng is nooit gevraagd.' Ook de bewoner aan het andere eind heeft geen moeite  met afsluiting, zolang er ontheffing verleend wordt aan de  bewoners van de Ringelpoel, waar de Andersteinweg in doorloopt. 'We rijden liever via de Andersteinweg naar Maarsbergen. Het is te moeilijk via de andere kant, de Woudenbersgeweg op te komen. Vooral tijdens spitsuren is dat soms levensgevaarlijk.' 

Maar daar zal best een mouw aan te passen zijn, denken beide bewoners. En als Prorail in 2015 of 2016 het kruispunt in Maarsbergen gaat verbouwen, bestaat er geen bezwaar de mensen tijdelijk over de Andersteinweg om te leiden. 'Misschien dat de gemeente de weg dan wel eerst iets moet verbreden. Dat zou wel verstandig zijn.'

Ringelpoel