Maarsbergen

Raad overrulet eigen adviseur over Andersteinweg

Andersteinwegbord

De gemeenteraad wil de Maarsbergse Andersteinweg open houden voor alle verkeer. Het legt een advies van de commissie bezwaar en beroep resoluut naast zich neer.

De bezwaarcommissie vindt dat de gemeenteraad onzorgvuldig heeft gehandeld, toen het vorig jaar een voorstel verpulverde om de Maarsbergse Andersteinweg af te sluiten voor doorgaand verkeer. Volgens de raad was het verzoek voor afsluiting afkomstig van slechts een enkel persoon, en bestaat er voor afsluiting nul draagvlak in de omgeving. Integendeel, iedereen zou de weg juist open willen houden. Maar de bezwaarcommissie is van dat laatste niet overtuigd, en adviseert de wethouder daarom de afsluiting alsnog in te stellen.

Andersteinwegbord

Aan dat advies heeft de gemeenteraad geen boodschap. Ook vanavond bleef de raad op het standpunt staan dat er voor afsluiting geen draagvlak bestaat. BVH-raadslid Streekstra kwalificeerde het voorstel voor afsluiting zelfs als een uitvloeisel van 'een gesprek aan een keukentafel, met iemand die niet aan de weg woont.'  Streekstra doelt hiermee waarschijnlijk op landgoedeigenaar Van Beuningen, wiens landgoed doorsneden wordt door de Andersteinweg. Van Beuningen ijvert al langer voor afsluting van het weggetje, om zo de overlast van het sluipverkeer voor het omliggende natuurgebied en de leden van de golfclub op zijn landgoed te verminderen.

Hoewel intussen duidelijk is dat Van Beuningen niet alleen staat in zijn opvatting, was de gemeenteraad niet te spreken over het advies van de bezwaarcommissie, die volgens sommige raadsleden op het matje groepen moest worden vanwege de magere motivatie in het advies, iets dat de juristen van de bezwaarcommisie juist het college en de raadsleden verwijten. Maar de commisie ter verantwoording roepen ging de meerderheid van de raadsleden te ver, omdat de gemeenteraad zich in principe niet moet bemoeien met een commissie die het in het leven heeft geroepen om de eigen besluitvorming te toetsen. 'Dan begeven we ons op glad ijs,' aldus GLP-raadslid Van Spaandonk.

De voors en tegens van afsluiting van het weggetje kwamen in de vergadering verder niet ter sprake. Uiteindelijk steunde alleen CU-commissielid Geersing het voorstel van de bezwaarcommissie. Niet om inhoudelijke redenen, maar omdat er anders een rechtsgang dreigt die wel eens slecht voor de gemeente zou kunnen uitpakken. Verantwoordelijk wethouder Homan is daar niet bang voor: 'We volgen de adviezen van de bezwaarcommissie doorgaans wel, maar zullen dit advies naast ons neerleggen. Het is aan de bezwaarmakers om vervolgens naar de rechter te stappen. Ik denk dat ze daarbij weinig kans van slagen hebben.' 

 

andersteinweg