Heuvelrug

Heuvelrug lid van klimaatverbond

wethouder zonnepanelen

De gemeente Utrechtse heuvelrug is lid geworden van het klimaatverbond. Om een effectief klimaatbeleid te realiseren. En in de hoop op Europese subsidies.

Heuvelrug wil in 2015 de eigen organisatie klimaatneutraal laten draaien. Met het betrekken van het nieuwe, bijna klimaatneutrale gemeentekantoor in mei en het met zonnepanelen volgelegde dak van de Doornse gemeentewerf heeft de organisatie  het laatste jaar flinke stappen gemaakt. Maar de ambities reiken verder: In 2035 moet het gehele grondgebied van de gemeente klimaatneutraal zijn.

De gemeente werkt daarvoor samen met de lokale energieleverancier Heuvelrug Energie. Met een aantal lokale agrariers wil de gemeente verder een biovergastingsinstallatie bouwen.  Die installatie zou onderdeel uitmaken van de plannen voor een duurzaamheidspark, op de plaats van de boerderij van de gemeente naast de A12. 

Van het klimaatverbond zijn al 150 Nederlandse gemeenten, 10 provincies en twee waterschappen lid, schrijft de gemeente in een raadsinformatiebrief. Het lidmaatschap kost €0,0108 per inwoner, voor Heuvelrug komt dat op ongeveer €520 per jaar. 'Samenwerking met andere ambitieuze en vooruitlopende gemeenten, provincies en waterschappen is nodig om een effectief klimaatbeleid te realiseren. Om deze samenwerking aan te gaan zijn we lid geworden van de Vereniging Klimaatverbond Nederland,' aldus de brief.

wethouder zonnepanelen

Heuvelrug zegt graag de A-status van het verbond te willen behalen, maar heeft dat plan op de lange baan geschoven omdat de scoretabel van het verbond zou zijn verouderd. Mogelijk wordt wel gebruik gemaakt van de thematische masterclasses voor (nieuwe) wethouders, de Xpertpool, Warme Truiendag, EnergyBattle en de Zonatlas van het verbond.

Via het lidmaatschap is Heuvelrug nu ook geassocieerd lid van Energie-Cities, en het Convenant of Mayors, waarvan 4578 Europese gemeenten lid zijn. Landelijke subsidies voor klimaatbeleid zijn opgedroogd, schrijft de gemeente, maar via deze Europese organisatie zou mogelijk nog wel geld binnen te halen zijn: 'Europese subsidies zijn mogelijk interessant voor grotere klimaatprojecten bijvoorbeeld voor projecten binnen ‘Groene Economie’ of in het kader van het Stationsgebied Driebergen-Zeist.'

Eerder dit jaar werd Heuvelrug ook al fairtrade-gemeente, volgens de organisatie zelf 'een eervolle titel die aangeeft dat die gemeente en de inwoners zeer betrokken zijn bij fairtrade, van bedrijven tot het café om de hoek' .Om fairtrade-gemeente te worden moet een gemeente aan zes criteria voldoen, waarvan de aanwezigheid van een actieve lokale werkgroep de belangrijkste is.