Heuvelrug

Coalitie lijnt Homan strakker aan

gemeentekantoor in aanbouw

De Heuvelrugse gemeenteraad is bezorgd over de uitgaven rond grondexploitaties en gemeentelijk vastgoed. De coalitie wil de wethouder financien daarom iets strakker aanlijnen.

Zorg over de uitgaven in de rubriek vastgoed en grondexploitatie was er al langer, maar leeft nu ook in de eigen gelederen van wethouder Bert Homan. De coailitie van VVD, D66 en PvdA/GroenLinks -die Homan eind 2010 aanstelde als wethouder financien- dient vanavond een amendement in om een vinger aan de pols te houden bij de uitgave van een bedrag van €600.000. Dat bedrag zegt Homan nodig te hebben om de boekhouding rond gemeentelijke grondexpolitaties op orde te krijgen. De coalitie wil hem dat bedrag wel geven, maar alleen in stukjes en pas nadat hij duidelijk maakt waarvoor hij het precies gaat gebruiken

De vrees bestaat dat een deel van de €600.000 gebruikt wordt om verliezen te compenseren. Ondanks de deken van geheimhouding die over de grond- en vastgoedexploitaties ligt, druppelen nu en dan berichten door over mogelijke verliezen. Daarvan doet bijvoorbeeld ook een persbericht melding dat de gemeente gisteren rondstuurde, over de jaarrekening 2012 : 'Wel maakten gewijzigde wettelijke voorschriften het noodzakelijk een voorziening te vormen voor de pensioenen van voormalige wethouders, een vastgoedobject af te waarderen en een voorziening te vormen voor een verliesgevende grondexploitatie', aldus het persbericht. 

Op de achtergrond speelt de erfenis van de in Heuvelrug gefuseerde gemeenten Doorn en Leersum, die dure cultuurhuizen bouwden. Ook is het nog altijd onduidelijk is of de opbrengst verkoop van de verkoude gemeentehuizen wel voldoende is om het nieuwe gemeentehuis in Doorn te betalen. Volgens wethouder Homan liggen de opbrengsten op schema en zijn er geen aanwijzingen dat het beoogde bedrag niet gehaald wordt. Toch slaagt de wethouder er telkens niet in te overtuigen, mede vanwege de zelfopgelegde geheimhouding, waardoor kosten en baten in nevelen blijven gehuld.

gemeentekantoor in aanbouw

Een recent rapport waarin de gemeente zelf de vloer aanveegde met de grondexploitatie in het meer recente verleden deed Homans overtuigingskracht ook geen goed.  Om 'voor het eerst een goede, zuivere rapportage' van de gemeentelijke grondposities te krijgen vraagt Homan de gemeenteraad vanavond ook nog om €40.000, waarmee een expert ingehuurd kan worden die een zuivere rapportage kan opmaken. 'Dat kunnen we niet zelf. We hebben behoefte aan extra kwaliteit en die moeten we inhuren,' aldus Homan vorige maand.

Die zuivere rapportage is nog niet eerder opgemaakt, sinds de fusiegemeente de diverse gronden en vastgoed van de vorige gemeenten erfde. Die erfenis blijkt zeven jaar na dato toch best een rommeltje te ziijn, met mogelijke nadelige financiele consequenties, vreest Homan: 'In het verleden zijn verkeerde inschattingen gemaakt, door de vorige gemeentes. Er zit nog voldoende ruimte in de reserve, maar we willen weten of onze bezittingen nog waard zijn waarvoor ze in de boeken staan.'