Ingezonden

CDA-vragen nav vechtpartijen Overberg

(ingezonden door griffie Heuvelrug)

 

Eerder vandaag is gemeld dat de fractie van het CDA gebruik gaat maken van het vragenuur in verband met vechtpartijen en ongeregeldheden in het AZC Overberg.

Onderstaand de vragen van het CDA

In de nacht van 24 op 25 september jl. en zaterdagavond 26 september daaropvolgend hebben zich vechtpartijen en ongeregeldheden voorgedaan in het AZC Overberg, zoals een groot deel van Overberg heeft kunnen vernemen door het rondvliegen van een politiehelikopter. Velen in Overberg hebben dat gemerkt, evenals het rondrijden en het aanwezig zijn vele politieauto’s. In het dorp gaan daar de dag na deze vechtpartijen wat (vreemde) verhalen over. Daarom hebben wij de volgende vragen:

– Kan het college de raad inzicht verschaffen over de juiste toedracht en het verloop van deze ongeregeldheden?

– Hoe denkt het college de inwoners van Overberg hierover in te lichten, zodat geen verkeerde signalen en verkeerde gedachten hieromtrent de ronde gaan doen?

– Kan het college aangeven hoe herhaling van deze vechtpartijen voorkomen gaan.

– Welke maatregelen heeft het COA heeft genomen, of zal het COA nemen om adequaat te kunnen reageren bij onverhoopte nieuwe onregelmatigheden?

– Is bij de twee voorgaande vragen een rol voor de gemeente weggelegd?

– Zaterdag 26 september hebben zich opnieuw ongeregeldheden voorgedaan in het AZC Overberg. Wat was hiervan de juiste toedracht?

– Worden de inwoners van Overberg (niet alleen de Dwarsweg en de Eindseweg, want het leeft breder) nog nader geïnformeerd?     

– Welke maatregelen neemt het COA om herhalingen te voorkomen?

– Wordt door het COA onderzocht of dit echt incidenten waren, of dat er structurele oorzaken zijn aan te wijzen?

– Hoe is de sfeer momenteel in het AZC Overberg?

– Hoe is het met de veiligheid gesteld van de vele vrijwilligers die in het AZC Overberg werken?

– Is het mogelijk om de directe omwonenden sneller te informeren over de juiste toedracht van een incident?