Gemeente

Samenstelling nieuw college en portefeuilleverdeling bekend

 

(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

30 april 2014

Samenstelling nieuw college en portefeuilleverdeling bekend

Het beoogde nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat voor de komende vier jaar uit burgemeester Frits Naafs, wethouder Jan Willem van Dongen van D66, wethouder Henk Veldhuizen van het CDA, wethouder Hans Nijhof van GroenLinks/PvdA en wethouder Gerrit Boonzaaijer van de SGP. Dit is op dinsdagavond 29 april in goed overleg met elkaar overeengekomen. De komende drie weken worden gebruikt om de beoogde wethouders te screenen en afspraken te verfijnen. De benoeming en installatie van de beoogde wethouders is gepland in de raadsvergadering van 19 mei.

Motivatie wethouders
Jan Willem van Dongen: “Een geweldige eer en uitdaging om in deze prachtige gemeente aan de slag te gaan! Ik wil mijzelf inzetten om samen met ondernemers en inwoners Utrechtse Heuvelrug een nog mooiere gemeente te maken.”

Henk Veldhuizen: “Het is mij een eer om mijn gemeente als bestuurder te mogen dienen. Ik ga me sterk maken voor ieder dorp en ben aanspreekbaar voor iedereen. Samen de kar trekken is misschien wel het motto van dit college en dat spreekt mij zeer tot de verbeelding.”

Hans Nijhof: “Het is eervol en mooi om bij te kunnen dragen aan het bestuur van onze gemeente. Een gemeente waarin inwoners en bestuur met elkaar en voor elkaar werken aan een samenleving waarin iedereen aan bod komt en niemand aan de kant staat. De kracht van onze gemeenschap ligt in de dialoog en ik lever daar graag een bijdrage aan. “

Gerrit Boonzaaijer: “Wij dragen graag een bestuurlijk steentje bij aan “het bouwen aan vertrouwen” van onze mooie gemeente.”

Frits Naafs: “Samen met deze vier nieuwe wethouders gaan we met frisse energie verder werken aan de toekomst van onze gemeente. Ik heb er zin en vertrouwen in. “

Op de volgende pagina van dit persbericht leest u hoe de portefeuilles zijn verdeeld.

 

Portefeuilleverdeling

Naam
Functie
Partij
Portefeuille
Frits Naafs
Burgemeester
VVD
Openbare orde & Veiligheid, Integrale Handhaving, Dierenwelzijn, Evenementen, Coördinator inclusiebeleid, Vreemdelingenbeleid & Asielzaken, Communicatie

Waarnemend dorpswethouder: Driebergen

Jan Willem van Dongen
Wethouder
D66
Financiën, Economische Zaken, Transitie Participatie Wet, Recreatie & Toerisme, Dorpsgericht Werken, Personeel & Organisatie, Dienstverlening & ICT, Deregulering

Dorpswethouder: Doorn
Loco burgemeester

Henk Veldhuizen
Wethouder
CDA
Transitie Jeugdzorg, Verkeer & vervoer,
Stationsgebied Driebergen Zeist, Ondertunneling Maarsbergen, Onderwijs, Onderwijshuisvesting & Passend Onderwijs, Vroeg & Voorschoolse Educatie, Sport & Sportaccommodaties

Dorpswethouder: Amerongen, Overberg
2de loco burgemeester

Hans Nijhof

Wethouder
GroenLinks/PvdA
Coördinator alle Transities, Transitie AWBZ WMO, Zorg, Volksgezondheid, Welzijn, Sociale Zaken, Bibliotheken & Cultuurhuizen, Kunst & Cultuur, Milieu & Duurzaamheid, Ouderen Beleid

Dorpswethouder: Leersum
3de loco burgemeester

Gerrit Boonzaaijer

Wethouder
SGP
Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed & Monumenten, Openbare Ruimte & Wijkbeheer,
Vastgoed & Grondzaken, Bedrijventerreinen,
Europese Subsidies, Natuur & Agrarische zaken,
Woonwagenbeleid

Dorpswethouder: Maarn Maarsbergen
4de loco burgemeester