Doorn

Nog steeds pijn in de buik

Doornaar Anne van Doorn leverde in mei 2011 tevergeefs 6000 handtekeningen in tegen de bouw van het gemeentekantoor, vanwege de hoge kosten en onduidelijke financiering. Twee jaar lang fietste hij vervolgens met pijn in de buik langs de bouwput waaruit langzaam het gemeentekantoor verrees.

Read More

985

De meevaller doet die pijn niet meevallen, zegt een sceptische Van Doorn twee jaar later: 'Het is mooi weer buiten, en de lavendel rond het kantoor groeit erg goed, maar ik kan het niet mooi vinden. Die laatste informatiebrief helpt daarin niet, nee, want er staat geen informatie in. Kijk, als je als gezin een hypotheek aanvraagt bekijkt de verstrekker je boeken en komt uit op een bepaald bedrag. Hier is het andersom gegaan; eerst is het gewenste bedrag berekend. De boeken zijn nog steeds niet allemaal bekeken. Onlangs is er zelfs voor drie ton aan externe experts ingehuurd om de boeken te bekijken en beoordelen. Dan kan ik alleen maar concluderen dat we nog steeds niet weten waar het precies over gaat, of die oude kantoren inderdaad opbrengen wat er nodig is en wat de burgers uiteindelijk mogen bijpassen. Wel pijnlijk als je om je heen kijkt waar alles versobert, en waar hondervijftig meter achter het gemeentekantoor de voedselbank het steeds drukker krijgt. Die mensen hebben hier ook last van.