Heuvelrug

Heuvelruggers krijgen voorrang bij nieuwe woningen

Inwoners van de gemeente Utrechtse heuvelrug krijgen voorrang bij de toewijzing van een bescheiden golf (128) aan nieuwbouwwoningen die er de komende jaren aankomt. Dat heeft de gemeente bedongen bij de provincie.

Read More

Zowel in de Amerongse Allemanswaaard (36) als in de Driebergse nieuwbouwwijk Groene Tuinen (92) bouwen de lokale woningbouwcorporaties de komende jaren een flink aantal sociale huurwoningen. Om de politieke voornemens van vier jaar geleden gestand te doen zullen Heuvelruggers voorrang krijgen bij de toewijzing van die 128 woningen, maakte een tevreden wethouder ruimte Tim Verhoef vandaag bekend. 'Om in deze tijd, in deze markt dergelijke grote projecten te kunnen realiseren, daar ben ik toch wel blij om,' aldus Verhoef.

De oplevering van zowel de Amerongse als de Driebergse woningen staat volgens de corporaties gepland voor volgend jaar. Kandidaten voor de woningen moeten behalve een inschrijving bij de gemeente ook zijn ingeschreven bij woningnet. Bovendien moeten ze een huurwoning achterlaten.  Voor die achtergelaten woningen geldt geen 'lokaal maatwerk', zoals de voorrangsregeling in het jargon heet. Ook voor de sociale nieuwbouwwoningen in de Driebergse wijk Zonstraat en de Leersumse Middelweg -die al eerder worden opgeleverd- geldt de voorrangsregeling niet.

De gemeente heeft de voorrangsregeling nog wel bij de provincie te moeten bedingen, zegt wethouder Verhoef. 'We zitten hiermme boven de toegstane grens van 30% aan lokaal maatwerk, die we met de provincie hebben afgespeoken. Maar omdat we de laatste jaren juist onder die grens zaten is de provincie akkoord gegaan.'