Ingezonden

BVH wil gemeenteloketten in supermarkten

(ingezonden door BVH)

BVH wil gemeenteloketten in supermarkten

Utrechtse Heuvelrug – De fractie van Burger Vertegenwoordiging Heuvelrug (BVH) in de gemeenteraad pleit voor gemeenteloketten in zoveel mogelijk supermarktbedrijven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

BVH-fractievoorzitter Sybe Streekstra heeft hierop aangedrongen in zijn deze week gehouden Algemene Beschouwingen over de begroting 2014 en de programmabegroting 2014 – 2017. Streekstra heeft hiertoe een motie ingediend die vermoedelijk aanstaande donderdag aan de orde komt.

Volgens de fractievoorzitter van BVH kan de dienstverlening van de gemeente naar de burgers op tal van terreinen veel dichter bij de burger plaatshebben. ‘Veel ouderen, maar ook anderen, vinden het om uiteenlopende redenen bezwaarlijk om voor allerlei zaken naar de gemeentewinkel in Doorn te gaan. Wat is er gemakkelijker om zo dicht mogelijk bij huis je paspoort of andere documenten af te halen ?”

Hij wijst in dit verband op een trend die al op gang is gekomen, zoals de postfunctie bij de Readshops en de te verwachten notariële dienstverlening bij Hemawinkels ‘Laat het college en dat vragen wij in de motie een onderzoek instellen naar mogelijkheden om kleine loketten te installeren in supermarkten. Dan kan de vrijgekomen ruimte in het Cultuurhuis in Doorn, waar nu de gemeentewinkel is gevestigd, wellicht vrijkomen voor commerciële doeleinden.”