Heuvelrug

Politieke mist rond openingstijden gemeentehuis

welkom op afspraak

Er blijven meer loketten open voor mensen die op de bonnefooi hun rijbewijs of pasoort komen verlengen. Dat dwong de gemeenteraad gisteravond af met de motie 'gemeentewinkel'. Om hoeveel loketten het precies gaat en hoelang die precies open blijven werd niet helemaal duidelijk.

De motie kreeg steun van alle fracties in de gemeenteraad.  Vorige maand informeerde de gemeente haar inwoners dat de loketten van burgerzaken voortaan alleen op afspraak te bezoeken zouden zijn, wat leidde tot giftige reacties op met name twitter. Gealarmeerde raadsleden traden daarop gezamenlijk en strijdbaar wethouder Verhoef tegemoet, niet alleen omdat het 'een verkeerd signaal' zou zijn, maar ook omdat de wethouder de maatregel afkondigde zonder dat met de gemeenteraad te bespreken. SP-raadslid Van Geijtenbeek benadrukte daarom ook dat de motie bedoeld was 'om het college terug te fluiten'. 

welkom op afspraak

Gisteravond bleek dat er vooral in de volgorde der dingen het een en ander fout is gegaan. Volgens wethouder Verhoef lag aan de maatregel een onderzoek en een evaluatie ten grondslag, waaruit zou blijken dat de klanttevredenheid bij burgers met afspraak omhoog geschoten was, terwijl de mensen zonder afspraak juist minder tevreden zijn. Om aan het hybride systeem, zoals Verhoef het noemde, een einde te maken zouden mensen met afspraak nog meer voorrang krijgen dan ze al kregen, terwijl voor mensen die op de bonnefooi komen nog wel een loketje open zou blijven, maar de wachttijd daar verder zou oplopen. Dat onderzoek en die evaluatie had al eerder naar de gemeenteraad gestuurd moeten zijn voordat Verhoef zijn maatregel afkondigde, maar ergens was er vertraging opgetreden, waardoor de raadsleden voor een voldongen feit kwamen te staan.  

Verhoef zegde gisteren toe de motie 'gemeentewinkel altijd open' uit te voeren. Hoe precies bleef onduidelijk, omdat het alleen-op-afspraaksysteem inmiddels breed is bekend gemaakt. Verhoef zei wel dat hij nu wat ruimte moest creeeren 'in de formatie', wat waarschijnlijk betekent dat er ambtenaren terug achter een extra loket voor bonnefooiers plaats moeten nemen. Verhoef zei verder dat hij vooral verkeerd begrepen is. 'Ik strijd tegen het beeld van een afstandelijke gemeente die de deuren gesloten wil houden. We willen de dienstverliening juist vergroten, onze ambtenaren efficienter inzetten en niet bloostellen aan de stress van mensen die ongeduldig wachten. Natuurlijk moet ons huis open blijven, maar wachten verhoogt de sfeer in dat huis niet.'

Overigens kwam er gisteravond nog een flink aantal moties ter tafel. Twee moties betroffen 'een signaal naar Den Haag, namelijk de motie kinderpardon en de motie statiegeld, waarvan de eerste werd aangenomen, waardoor het college nu bij Haagse minister er op moet aandringen een kinderpardon in te voeren. Onvoldoende gesteund werden moties van het CDA voor zorgvuldiger asbestverwijdering in scholen -onnodig volgens de coalitiepartijen-, een motie van treurnis van de BVH wegens het omvolledig inlichten van de gemeenteraad -ook overdreven volgens de coalitie- en een VVD-motie de Driebergse Engweg 30 cm breder te maken. De laatste motie werd niet eens in stemming gebracht, nadat bleek dat er geen steun voor was en verkeerswethouder Homan toezegde alles te doen om de verkeerproblematiek op de Engweg op te lossen.