Heuvelrug

Heuvelrug is veilige haven

risicokaart

Even wat statistische gegevens. Heuvelrug is naar grootte de 74e gemeente van alle 403 Nederlandse gemeenten. Volgens de risicokaart is het een veilige gemeente.

Met een oppervlakte van 134.160 m2 (waarvan bijna 2.000 m2 water) behoort Utrechtse heuvelrug tot de 100 grootste gemeenten van Nederland. Grootste gemeente is de sinds 1 januari met de opgeheven gemeente Boornsterhem aangevulde fusiegemeente Súdwest-Fryslân, met 505.930 m2. Kleinste gemeente van Nederland is Schoonhoven met een oppervlakte van 6.940 m2.

Nog wat statistiek, geplukt van de risicokaart, een nogal gebruiksonvriendelijke tool van het interprovinciaal overleg, waarop Utrechtse heuvelrug tevoorschijn komt als een veilige haven, vooral als je naar het zuiden en westen kijkt.

Natte voeten krijgt de Heuvelrug niet -met uitzondering van de Amerongse uiterwaarden- bij overstromingen met een grote (eens per tien jaar) of middelgrote (eens per honderd jaar) kans. Pas bij overstromingen met een kleine kans (‘gebeurtenissen waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat ze optreden tijdens een mensenleven’) krijgen Driebergen en Doorn mogelijk een paar natte teentjes, terwijl Leersum, Amerongen en vooral Maarn het droog houden. 

risicokaart

Op de criteria paniek/verstoring, aardbevingen, kwetsbare objecten en gebieden en populaties blijft Heuvelrug op de risicokaart leeg. Op het criterium ongevallen verkeer en vervoer lichten A12, spoor, N416, N226 en N225 op, met uitzondering van de bebouwde kom van Doorn en gek genoeg ook Driebergen, waar de N225 komend jaar toch een veiligheidsbeurt krijgt van ruim €4,3 miljoen.

Opnieuw A12, spoor en ook de N416 (Elst – Veenendaal, stukje over Heuvelrugse grond) lichten op bij het criterium vervoer gevaaarlijke stoffen. In de rubriek ongevallen gevaarlijk stoffen tenslotte zijn er dertien(!) hits. Zes veehouderijen, waarvan vijf in Overberg en een aan de Lekdijk te Amerongen, zijn kennelijk gevaarlijk.

Verder gelden de bungalowparken Traaij in Driebergen en Bonte Vlucht in Doorn als gevaarlijk, net als de pompstations Heerikhuizen in Maarn, Reede in Amerongen, het pompstation aan de Heuvelsesteeg in Overberg en het bedrijf Van Veenendaal, groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen te Amerongen.

Ook de afvalwaterinzameling aan de Overbergse Slaperdijk geldt als gevaarlijk. Overberg is kortom met afstand het gevaarlijkste dorp van de Heuvelrug.