Stellingen GR 2014

Stelling 4: Zonnepanelensubsidie

Nog 26 dagen naar 19 maart: Gemeenteraadsverkiezingen. Hillridge helpt de kiezer daarbij een keus te maken. Vandaag stelling nr 4:  De gemeente moet subsidie geven op zonnepanelen.

Achtergrond: Overheden worden geacht een voortrekkersrol te nemen. Bijvoorbeeld om burgers te stimuleren en assisteren bij de onvermijdelijke transitie naar het gebruik van duurzame energie. In het verleden gaven gemeentes al subsidies op zonneboilers, zonnepanelen, compostvaten en regentonnen. Momenteel ligt er op de Heuvelrug een potje klaar voor mensen die een vrij duurbetaald advies willen om hun huis energiezuiniger te maken; daarvan krijgen zij de helft terug van wethouder Verhoef.

En dan nu de stelling: De gemeente moet subsidie geven op zonnepanelen.

GroenLinks/PvdA: Eens
Zonnepanelen dragen bij aan een verbetering van het milieu en zorgen voor lagere woonlasten. Voor GroenLinks/PvdA is dit glashelder. Geen verdere uitputting van fossiele brandstoffen.

CU:Eens
We zetten in op een energietransitie van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie. Het doel is om uiterlijk in 2035 een energieneutrale gemeente te worden. Dus tenminste zelf opwekken wat in de gemeente aan energie wordt gebruikt. Dat is een mega uitdaging. Inwoners (bijvoorbeeld de coöperatie Heuvelrug energie) en gemeente hebben hierin een gezamenlijke ambitie. De gemeente moet dit onder voorwaarden stimuleren, met toekenning van een bijdrage bij plaatsing van zonnepanelen.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat gezonde stimulering van duurzame energie op huizen en bedrijven de druppel kan zijn voor investeringen door particulieren en daardoor heel goed voor het milieu.

D66:Oneens
Dit is geen gemeentelijke taak. De gemeente kan beter voorlichting geven waarom zonnepanelen belangrijk zijn en aan welke aandachtspunten inwoners moeten denken bij het plaatsen. Ook kan de gemeente goed faciliteren bij buurtinitiatieven om gezamenlijk energie op te wekken. Daarnaast kan de gemeente het goede voorbeeld geven door op alle gemeentelijke gebouwen ook zonnepanelen te plaatsen.

SP: Oneens
Dit is te algemeen gesteld. Er moet gemeentebreed ingezet worden op energiebesparing en groene (of duurzame) energie door bijv. het plaatsen van zonnepanelen bij bouwprojectenof op overheidsgebouwen.

VVD:Oneens
Een subsidiepot voor zonnepanelen is gauw leeg. Daardoor betalen veel inwoners van de gemeente mee aan zo'n subsidie, maar kunnen slechts weinigen er gebruik van maken. Bovendien verdienen zonnepanelen zichzelf in betrekkelijk korte tijd terug; de gemeente kan de aanschaf van zonnepanelen beter stimuleren door dát te communiceren dan een beperkte subsidie te verstrekken.

 

SGP: Oneens
De gemeente zal op het gebied van regelgeving rond zonnepanelen zich positief opstellen als het aan de SGP ligt, maar de gemeente is geen financieringsinstelling. Daarnaast is het onrechtvaardig ten opzichte van degenen die geen mogelijkheid voor zonnepanelen hebben, maar er wel in bijdragen, doordat hun belastinggeld daarvoor gebruikt wordt.

BVH: Oneens
Overlaten aan de markt.