Maarsbergen

Gemeente betaalt ‘idioot’ veel voor stukje grond

Andersteinwegbord

De gemeenteraad vindt dat de burgemeester veel te veel wil betalen voor een stukje grond voor een brandweerkazerne. 'Ik ben bang voor precedentwerking'.

Het draait om een stuk grond aan de Maarsbergse Tuindorpweg, van 1720m2, nodig voor een nieuwe brandweerkazerne. Voor de grond betaalt de gemeente €190.000. Omdat de gemeente er ook nog een groenstrook omheen wil leggen moet er nog eens 280m2 extra worden aangekocht. Daarvoor betaalt de gemeente €35.000.

De prijs van de grond is zo hoog omdat de gemeente 'er niet uit kwam' met de grondeigenaren, de Maarsbergse firma Anderstein BV, eigenaar van het landgoed noordelijk van de Tuindorpwerg. Om de patstelling in de onderhandelingen te doorbreken is een deskundigencommissie ingeschakeld, die de waarde van de grond heeft berekend op de toekomstige bestemming: maatschappelijke doeleinden. Nu is de bestemming nog agrarisch.

CDA-Raadslid Henk Veldhuizen -Maarsberger, brandweerman en boer- vindt de prijs van resp. €110 en €125 per m2 echter veel te hoog. 'Ik ben bang voor de precedentwerking. Agrarische grond kost hier €8 per meter. Als die grond warm wordt dan stijgt dat misschien naar €25, en soms zelfs naar €40. Maar dit zit daar zo idioot ver vandaan.'

Raadslid Kamp (D66) vroeg zich af of de gemeente wel vaker de maximale prijs betaalt. 'Voor de partij die verkoopt is het wel heel slim uitonderhandelt.' Ook andere raadsleden zeiden net als Veldhuizen en Kamp te vrezen voor de precedentwerking, als de gemeenteraad de koop toch goedkeurt. 'Dan zal elke volgende onderhandeling beginen bij €110 per meter,' aldus SGP-raadslid Boonzaaijer. 

Die volgende onderhandeling zou best eens kunnen gaan om een ander stukje Maarsbergen, dat provincie, gemeente en pro-rail nodig hebben voor de verlengde tunnel door Maarsbergen. Die verlenging komt er op voorspraak van de Maarsbergse bevolking, maar zadelt provincie en gemeente wel met €5,5 miljoen aan extra kosten op.

Dat zou nog wel eens meer kunnen worden, omdat ook het voor de verlenging benodigde stukje in eigendom is van Anderstein. De BV heeft al wel aangegeven bereid te zijn afstand te doen van hun grond, in het belang van Maarsbergen.

Burgemeester Naafs zegt in zijn maag te zitten met de kwestie, en het agendapunt liever in het geheim te bespreken. 'U weet dat er vanalles speelt met deze partij. Maar ik kan daar in de openbaarheid niets over zeggen, dat is niet in ons belang. De deskundigen hebben dit oordeel geveld. Ik snap dat u denkt dat is wel veel geld, maar ik zie niet hoe dat anders had gekund.' 

Gemeenteraad en Anderstein reden elkaar vorig jaar ook al in de wielen, toen de gemeenteraad weigerde een verkeersbord 'slechts voor bestemmingsverkeer' aan kop en staart van het Maarsbergse Andersteinweggetje te zetten.