Stellingen GR 2014

Stelling 18: Cameratoezicht

Ook landelijk neemt de aandacht voor de gemeeteraadsverkiezingen toe. Hillridge helpt jullie intussen gestaag verder je keuze te maken. Vandaag met stelling 18: Er moet meer cameratoezicht komen op de doorgaande wegen.

Veiligheid, echt een dingetje waarmee de VVD -nadrukkelijk samen met burgemeester Naafs- zich graag profileert. Politie, handhaving, meer blauw op straat, de burgemeester heeft het er graag over. Komend voorjaar bijvoorbeeld treedt een nieuwe BOA- zeg maar veldwachter- aan op de paden en lanen van de Heuvelrug, om ons en de onzen op misstanden te wijzen, en mochten we recidiveren, ons op de bon te slingeren. Wens van de VVD in de coalitieonderhandelingen vier jaar geleden.

Permanent cameratoezicht, nog zo'n VVD-dingetje. Af en toe gaat het er over in de gemeenteraad, maar de VVD blijft er vaak alleen in staan, zo ook hieronder. Incidenteel hier en daar een camera plaatsen vindt de gemeenteraad wel okee. Afgelopen najaar was daar bijvoorbeeld ineens een KLPD-wagen voorzien van kentekenscan. Die zou inbrekers afschrikken, zei de burgemeester, maar ook pikte de wagen wanbetalers uit hun auto. De oogst van twee weken was uiteindelijk vijftien stuks, waarvan de herkomst wat onduidelijk.

Dan nu de kale stelling: Er moet meer (permanent) cameratoezicht komen op de doorgaande wegen.

VVD: Eens
Cameratoezicht helpt criminelen op te sporen en daar heeft iedereen (behalve de criminelen) baat bij.

CDA: Oneens
Het CDA vindt cameratoezicht een goed hulpmiddel bij incidenten maar is tegen standaardopstelling daarvan.

SGP: Oneens
De SGP ziet geen toegevoegde waarde in meer cameratoezicht op de doorgaande wegen en vraagt zich ook af of de extra moeite, die het gaat kosten om de beelden daarvan te verwerken, de moeite waard is. Gerichte acties met of zonder aankondiging kunnen veel effectiever zijn.

CU: Oneens
De ChristenUnie is terughoudend met cameratoezicht. Mocht dit toch nodig zijn dan wordt het ingebed in heldere regelgeving (privacy) en goed geëvalueerd. Dan is gerichte inzet van cameratoezicht toelaatbaar. Het scannen van kentekens om bijvoorbeeld potentiële woninginbrekers op te sporen vindt de ChristenUnie aanvaardbaar.

BVH: Oneens
Tast de privacy aan.

SP: Oneens
Cameratoezicht moet volgens de SP in de publieke ruimte alleen worden ingezet tegen criminaliteit en alleen als hulpmiddel naast toezicht op straat.

GroenLinks/PvdA: Oneens
Te grote aantasting van privacy. Wij zien meer in goede voorlichting en inzet van initiatieven als burgernet.

D66: Oneens
Cameratoezicht zonder duidelijk doel tast de privacy van weggebruikers aan. Zomaar camera's plaatsen zonder reden en zonder gevolg te kunnen geven aan wat de overheid ziet is zinloos.