Heuvelrug

AZC-Hoogstraat: + 150 vluchtelingen

AZC-Hoogstraat mag zich met de komst van 150 extra vluchtelingen al bijna een dorpje noemen. De nieuwelingen brengen het totale aantal asielzoekers in Leersum op een kleine zevenhonderd. 'De lokale middenstand kan 150 nieuwe consumenten tegemoet zien.'

Voor de huisvesting zal een tijdelijke 'woonunit'  worden gesloopt en vervangen door een permanent, of semi-permanent gebouw, gekoppeld aan het bestaande AZC, een voormalig revalidatiecentrum in de bossen tussen Leersum en Doorn. 'Eigenlijk gaat het op het AZC heel goed, en er is ook veel draagvlak voor in onze gemeente. Vandaar dat we hebben ingestemd met de uitbreding met 150 mensen,' aldus wethouder Van Oostrum.

De bouw gaat anderhalf jaar duren. Overwogen is nog het het verkrotte oude poortgebouw -in bezit van Staatsbosbeheer- bij de nieuwbouw te betrekken, maar daar is van afgezien, omdat het te ver van het hoofdgebouw ligt om toezicht op te kunnen houden. Het totale aantal bewoners komt na de verbouwing op 675 mensen.

'De aanwezigheid van het AZC binnen de gemeente met de bijbehorende instellingen en voorzieningen vertegenwoordigt een hoge maatschappelijke waarde en levert werkgelegenheid op. De lokale middenstand kan door de uitbreiding van het AZC 150 nieuwe consumenten tegemoet zien,' aldus een raadsinformatiebrief over het besluit.

Het uitbreidingsplan stamt eigenlijk al uit 2010. De verbouwing werd destijds 'aangehouden', nadat een Somalische vrouw overleed vanwege ontoereikende medische zorg. Volgens wethouder Van Oostrum -die rond het incident het toenmalige COA-directeur Albayrak mocht ontvangen- is de medische zorg inmiddels voldoende gegarandeerd.

De Heuvelrug ontvangt van de rijksoverheid compensatie voor de hondervijftig extra gasten, bedoeld voor de kleinere onkosten die de gemeente rond de vluchtelingen maakt. De huidige compensatie bedraagt €63.000. De komst van de nieuwe vluchtelingen levert rond de €50.000 extra op.

Wethouder Van Oostrum wil met dat geld een tweede klasje 'voor en vroegschoolse educatie' bekostigen, waarin peuters en kleuters hulp krijgen bij taalachterstand en sociaal-emotionele problemen. Het AZC-basisschooltje -een dependance van de Leersumse Meanderschool- telt momenteel 55 leerlingen, maar heeft nog voldoende plaats (106) voor de kinderen onder de nieuwkomers.

In elk geval zal geen euro van de compensatiegelden de algemene middelen invloeien, zegt wethouder Van Oostrum, die in haar tijd als Leersums raadslid scherp ageerde tegen winstmaken op asielgelden, die destijds veel hoger waren. 'Ik heb in Leersum acht jaar tegen de begroting gestemd, omdat geoormerkte geld anders werd benut,' aldus de vertrekkende wethouder Van Oostrum.

De extra opvang is vooral nodig vanwege de toevloed van Syrische vluchtelingen naar Europa, en daarmee ook naar Nederland. Binnenslands zijn ruim 4 miljoen Syriers op de vlucht. Nog eens twee miljoen gevluchte Syriers hebben toevlucht gezocht in Libanon, Jordanie of Turkije, maar er zijn ook duizenden die er in slagen de vele  barrierers te slechten en toch Europa weten te bereiken.

Zweden geldt als ruimhartig, het heeft al meer dan dertigduizend ontheemden opgevangen. Maar Zweden heeft de andere EU-landen opgeroepen zulks ook te doen, en niet alles op hen af te wimpelen.