Amerongen

Heuvelrug schrapt subsidie Tabaks(teelt)museum toch maar niet

Het Amerongse Tabaksteeltmuseum kan weer ademhalen, de subsidie blijft. Daarmee kan het museum bijna de huur terugbetalen, aan de gemeente.

Afgelopen voorjaar nog kondigde het vorige college aan de vaste subsidie van €3500 in te trekken, omdat alle subsidies omgezet worden in projectsubsidies, waar instellingen zelf voorstellen voor moeten indienen. 'Maar daar zijn we een veel te kleine organisatie voor. We hebben een exploitatiesubsidie nodig, want juist die kunnen we nergens anders krijgen,' aldus voorzitter Betty van den Bosch, voormalig burgemeester van Amerongen.

Een brandbrief volgde, en ook lobbyen bij wethouders en raadsleden leverde de nodige coulance op, zodat de nieuwe wethouder Nijhof vorige week mocht besluiten dat de subsidie blijft. Nijhof: 'Een tabaksteeltmuseum hoort in een tabakschuur, anders zuig je het weg van zijn historische contekst. We vinden het museum van belang; het is een waardevol gebouw, het is cultureel erfgoed en toerismebevorderend. Het tikt kortom aan alle bellen die we op de Heuvelrug willen.'

Tabakschuur op tabakshelling, nu met mais beplant

Een lichte korting op de subsidie blijft staan; er gaat €500 af, er blijft €3000 over. Daarmee dekt het museum tweederde van de huurpenningen (€4500). Feitelijk vloeit de subsidie daarmee regelrecht terug de gemeentekas in, want de gemeente is eigenaar van de tabakschuur. Voorzitter Van den Bosch is desondanks blij met de subsidie, hoewel het proces haar nog wel enigszins verbaast: 'In de cultuurnota staat geschreven dat we een van de identiteitsdragers zijn van de gemeente Amerongen. Dan is het niet logsich in de kleine lettertjes te schrijven dat we moeten gaan sluiten.'

Mee speelt bovendien dat het Tabaksteeltmuseum in een recent verleden nog voor een ton is opgeknapt, voornamelijk met provinciaal geld, maar ook met gemeentegeld. 'Het zou jammer zijn als dat weggegooid geld wordt,' aldus Van den Bosch, met gevoel voor understatement. Nijhof: 'Het zou kapitaalvernietiging zijn om de subsidierelatie nu niet te bestendigen.'
 

Tabak hangt te drogen in Tabaksteeltmuseum

Tot drie jaar geleden huisde ook de Heuvelrugse VVV nog in het museum. Daar kwam een einde aan na een dubbele inbraak -waarbij de VVV-boedel tweemaal verdween-  en onenigheid tussen de twee besturen, nog voordat Van den Bosch tot dat bestuur toetrad. 'Het fijne weet ik daar niet van, maar kennelijk waren dat de druppels die de emmer deden overlopen. Maar het is zeker jammer, want het was een goede combinatie.'

Gelukkig, zegt Van den Bosch, trekken de bezoekersaantallen de laatste maanden flink aan, zodat het museum het totaal van vorig jaar -2500 betalende bezoekers- ruimschoots denkt te overtreffen. 'Omdat we veel meer aan de bel trekken, ons veel breder en beter profileren,' aldus de voorzitter van het museum dat dit jaar ook nog het 30-jarig bestaan viert. Een uiting daarvan is de wedstrijd om de mooiste tabaksplant. Alle huishoudens en alle schoolkinderen hebben in het voorjaar een klein plantje ontvangen, een jury bestaande uit twee ex-tabakstelers kiest er in het najaar de mooiste volwassen tabaksplant uit.

tabak, in Tabaksteeltmuseum

De negatieve connotatie van tabak en roken speelt het Tabaksteeltmuseum soms wel parten, zegt Van den Bosch. Zo zijn voor de hand liggende sponsors vanuit de tabaksindustrie taboe, en willen ook andere fondsen zwart op wit dat het gebruik van tabak niet door het museum wordt gepropageerd. 'Dat doen we natuurlijk op geen enkele manier, vandaar dat we ook het Tabaksteeltmuseum heten. Maar tabak was vroeger ook slecht he. En je kunt de geschiedenis van de tabaksteelt -en het belang ervan voor Amerongen- niet zomaar uitwissen.'