Heuvelrug

Heuvelrugambtenaar mag solliciteren naar eigen baan;UPDATED

Volgend jaar moeten alle een deel van de Heuvelrugse ambtenaren solliciteren naar de eigen baan. Het proces kost eenmalig zeven ton, maar moet een structurele bezuiniging van een miljoen jaarlijks opleveren. UPDATED

De reorganisatie staat ook als mogelijke bezuiniging op de online begrotingswijzer, een bezuinigingspeiling die een kleine driehonderd burgers inmiddels hebben ingevuld. Maar dat die mogelijke bezuiniging daadwerkelijk zal worden uitgevoerd staat al zo goed als vast. Er is al een uitgewerkt plan, de organsatie is al gewaarschuwd en er is ook al budget voor.

Met dat budget -een kleine zeven ton- worden geen externe bureau's ingehuurd, zegt interim-gemeentesecretaris Marjan Havekes .'We gaan het zelf doen, we kunnen het ook zelf doen.' De nieuwe, plattere organisatie wordt in zes sferen ingedeeld, met een tweekoppige directie, zes onderdirecteuren en zeventien teamleiders. Het aantal leidinggevenden wordt verlaagd van 41 naar 25.

Darmee wordt het mes gezet in de topzware Heuvelrugse organisatie, waar ook veel recente onderzoeken al op wezen; het Heuvelrugse ambtenarenapparaat kent teveel leidinggevenden. 'We gaan naar een plattere organisatie, met minder leidinggevenden', zegt verantwoordelijk wethouder Van Dongen. 'We zullen een aantal clusterhoofden verlossen van die leidinggevende taak, zodat ze zich kunnen concentreren op de inhoud van hun vak.'

Volgens Van Dongen hebben niet alle, maar veel ambtenaren positief gereageerd op wat hij zelf ook een 'ingrijpende reorganisatie' noemt. 'Ik krijg daar best positieve reacties op. Natuurlijk is er ook angst. De kunst is een goede balans te vinden van vertrouwen; mensen moeten zich enerzijds veilig voelen, maar anderszijds ook weer niet zo veilig dat ze achterover leunen en geen sense of urgency hebben. Want er is uit diverse rapporten gebleken dat de er wel iets moet gebeuren.'

Dat iets behelst ook een beperkte interne stoelendans. De komende maanden worden voor alle functies nieuwe 'functieboeken' geschreven, waarop de ambtenaren volgend voorjaar moeten solliciteren. Van Dongen: 'Er zullen mensen zijn die onrustig op hun stoel zitten te schuiven. Maar er zijn ook mensen die spontaan naar me toekomen en zeggen: wat goed dat je dit doorzet.'

Volgens de architect van het plan -gemeentesecretaris Havekes- gaat het ook om een cultuurverandering. 'Het gaat niet alleen om het verschuiven van poppetjes, maar ook om een andere sfeer en cultuur in de organisatie. We moeten op een andere manier met de inwoners omgaan. Maar ook intern, meer werken in projectteams en netwerken. Niet alles klassiek hierarchisch via de leiding.' 

Volgens Havekes levert de reorganisatie behalve efficiencywinst ook geld op. 'Je kunt denken aan het uitbesteden van taken, waardoor je goedkoper gaat werken. Aan schaalvoordelen door samenwerking. We gaan werkprocessen slimmer organiseren. Maar er zit ook een personele reductie in, die levert een half miljoen op. We hebben de komende jaren uitstroom van relatief dure ouderen die met pensioen gaan. Die functies gaan we heel kritisch bekijken. Zo wordt dat miljoen langs verschillende sporen ingevuld.'

De ondernemingsraad heeft gisteren alvast positief gereageerd op het plan, zij het dat de OR vindt dat de reorganisatie niet overhaast van start gaat maar ook niet te lang mag duren. Verder mag er niet beknibbeld worden op het budget. Over dat budget -er is toch weer een kleine drie ton nodig uit de algemene reserve- moet de gemeenteraad zich nog uistpreken. Volgende week krijgen de raadsleden een presentatie, half oktober volgt een definitief besluit.

UPDATE: Niet alle ambtenaren zullen hoeven solliciteren, blijkt uit een reactie van de gemeentesecretaris. Uit een gesprek met de wethouder had Hillridge begrepen dat (vrijwel) alle ambtenaren volgend jaar opnieuw moeten sollicteren, maar dat blijkt enigszins verkeerd begrepen. Voor het grootste deel van de ambtenaren geldt een 'plaatsingsprocedure'. Voor de ambtenaren op sleutelfuncties geldt de sollicitatieprocedure wel, laat de gemeentesecretaris hieronder weten.