Stellingen GR 2014

Stelling 12: De Koopzondag

Hillridge helpt in dertig stellingen de kiezer zijn keus te maken. Vandaag stelling numero twaalf: Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of hun winkel op zondag open of dicht is.

Mosterd na de maaltijd natuurlijk, omdat gisteravond na een tumultueuze vergadering de Heuvelrugse de vrijheid van winkeliers om te kiezen voor de koopzondag een definitief feit is geworden. Daar denken de christelijke partijen overigens anders over; zij maakten er gister direct een verkiezingsitem van: volgens hen is het woord nu aan de kiezer, die de opstelling van VVD, D66 en BVH op 19 maart kan afstraffen met een flinke verkiezingsnederlaag. Dan konden zij daarna de gewraakte koopzondag weer omdraaien in de broodnodige zondagsrust.

Of het daar van komt is de vraag, uit de twee inwonerspeilingen bleek toch echt dat meer inwoners voor dan tegen de koopzondag zijn. Merkwaardig gisteren was overigens de positie van fusiepartij Groenlinks/PvdA. De fractie stemde tegen het voorstel om winkeliers zelf te laten bepalen of de winkel op zondag open mag. Met uitzondering van de vertrekkende fractieleden Van Veenendaal en Van Spaandonk, die door zich van stemming te onthouden – ze stemden niet eens voor het eigen compromisvoorstel- het liberale voorstel aan een meerderheid hielpen.  

En dan nu de Stelling: Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen of hun winkel op zondag open of dicht is.

BVH: Eens
Juist.

VVD: Eens
De VVD wil ruimte voor iedereen, dus ook voor ondernemers.

D66: Eens
De overheid biedt slechts de mogelijkheid, het is aan winkeliers zelf om te beslissen of zij hun winkels op zondag openstellen. D66 is daarom voorstander om de winkeliers de vrijheid te bieden om op zondag tussen 12.00 uur en 18.00 uur hun winkels te openen.

SP: Oneens
Ter bescherming van de kleinere winkeliers dienen de winkels op zondag gesloten te zijn, de SP wil een uitzondering voor hooguit 12 zondagen in het jaar, zodat dit gecombineerd kan worden met evenementen in de dorpen.

PvdA/GroenLinks: Oneens
Wij zijn voorstander van een goed ondernemersklimaat. Kleinere zaken worden hiermee zwaar belast.

CU : Oneens
Als winkeliers dit zelf mogen bepalen, zullen sommige grote winkels op zondag opengaan en kleine winkels moeten afhaken. Dit is oneerlijke concurrentie en zal kunnen leiden tot faillissementen en meer leegstand in de winkelgebieden. Bovendien zien wij winkelopenstelling op zondag als een neerwaartse stap richting een 24-uurs economie, zonder gezamenlijk rustmoment dat de samenleving ten goede komt. Wij willen dan ook dat de winkels op zondag gesloten blijven.

SGP: Oneens
Niet alleen vanuit haar overtuiging, maar ook om andere redenen acht de SGP de zondag als de wekelijkse rustdag voor de samenleving. Grootwinkelbedrijven drukken de zelfstandige winkeliers weg met hun pleidooien voor zondagsopenstelling, waardoor zij óf verplicht worden ook open te gaan tegen veel hogere kosten óf in de uitputtingsslag ten onder gaan!

CDA: Oneens
Het CDA vindt dat een zondagsopening slecht is voor de kleine zelfstandigen en op termijn desastreus voor het winkelbeeld omdat slechts grote winkelketens zullen overblijven.