Gemeente

Gemeente UHr start proef digitaal inzicht burgergegevens

Gemeente Utrechtse Heuvelrug start proef digitaal inzicht burgergegevens
(ingezonden door gemeente Heuvelrug)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug doet als één van de eerste gemeenten mee aan een proef van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarmee inwoners uit de gemeente via internet kunnen opvragen welke organisaties en instanties inzage hebben in hun persoonsgegevens uit de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). Het initiatief past bij de verdere uitbreiding van digitale dienstverlening aan de inwoner, en geeft transparantie over wat de overheid doet met persoonsgegevens.

Iedereen heeft het recht om zijn of haar eigen persoonsgegevens in de Basisregistratie personen (BRP) in te zien. Ouders of verzorgers met ouderlijk gezag hebben inzage in gegevens van hun minderjarige kinderen. Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de BRP zijn niet openbaar, maar organisaties met een maatschappelijke of publieke taak zoals pensioenfondsen of uitkeringsinstanties, kunnen deze wel opvragen. Zij gebruiken die persoonsgegevens om hun taken uit te voeren.

Hoe werkt het?
Via www.heuvelrug.nl kiest u voor Online regelen en vervolgens voor Opvragen Protocolleringsgegevens (Protocolleren betekent vastleggen). Omdat de gemeente deze informatie zelf ook moet opvragen, kan het even duren voor u het overzicht toegezonden krijgt.