Heuvelrug

Voorstel: Autoloze zondag bij start Tour

De Heuvelrug moet zich op de kaart zetten, bijvoorbeeld als uitmuntend fietsgebied. Een autoloze zondag tijdens de start van de Tour de France kan daarbij helpen.

Dat zegt de Maarsbergse ondernemer Ruud Hartvelt. Hartvelt was gisteravond te gast bij de gemeenteraad, als vertegenwoordiger van de Maarnse en Maarsbergse ondernemers. Naast Hartvelt zaten nog zes andere ondernemersvertegenwoordigers, allen uitgenodigd door de gemeenteraad, die wilde horen wat er leeft onder de ondernemers.

Volgens Hartvelt moeten gemeente en ondernemers samen kansen pakken, bijvoorbeeld rond de start van de Tour de France komend jaar op 4 en 5 juli, in Utrecht. De Tour doet de regio niet aan, en de organisatie heeft de Heuvelrug ook niet betrokken bij het evenement. Ten onrechte, zegt Hartvelt: ‘Er zijn hier uitmuntende fietsmogelijkheden. Laten we die dan zelf onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld door een autoloze zondag te organiseren met allerlei activiteiten omheen.’

Het gesprek tussen politiek en ondernemers begon overigens niet best. De raadsleden klommen al snel de boom in nadat voorzitter De Vogel van Zakelijk Heuvelrug hen verweet Heuvelrugs grootste metropool Driebergen links te laten liggen. ‘Wat gaat de raad daar aan doen? Tweevijfde van de Heuvelrug woont in Driebergen. Blijven de gezellige knuffeldorpen alle aandacht opeisen?’

Nog hoger klommen de raadsleden nadat De Vogel hen gebrek aan kennis verweet. Volgens De Vogel brengt de toeristenindustrie jaarlijks een paar miljoen euro’s op, en houdt de sector duizenden mensen aan het werk, maar beseffen de raadsleden dat onvoldoende. ‘Kent u de cijfers? Ik vind dat u dat moet weten. U kunt niet regeren als u de kengetallen niet kent. Dan hoort u niet aan deze tafel te zitten’

De Doornse en Leersumse ondernemersvoorzitters toonden zich minder ontevreden over de samenwerking met de gemeente. Er zit vooruitgang in, met name dankzij de inzet van bedrijfscontactfunctionaris Van Grootveld. Ook levert de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in Doorn nu vruchten op. In een BIZ worden alle ondernemers verplicht bij te dragen, dus ook de grootwinkelbedirjven en ketens die doorgaans niet deelnemen aan vrijwillige potjes. Met het geld wordt de omgeving schoongehouden, verlichting verbeterd en worden evenementen georganiseerd.

Zo’n BIZ staat ook op de rol voor de andere dorpen. Volgens de Leersumse ondernemersvertegenwoordiger Koelewijn staat Leersum er open voor. Zijn Driebergse collega Roeten toonde zich wat voorzichtiger, omdat de ketenbedrijven roet in het eten kunnen gooien. ‘Het is een lang traject. In Doorn is het voorstel ook met slechts een enkele voorstem over de streep getrokken.’

Ook zijn er nog veel kleine ergenissen over de gemeente, die al drie jaar  als minst ondernemersvriendelijke van de provincie te boek staat. Leersummer Koelewijn heeft wel eens ambtenaren aan de telefoon die niet precies weten waar Leersum ligt. Die gebrek aan kennis uit zich vervolgens in stroeve vergunningverlening, en trage uitvoering van simpele klusjes. Zo is een collega van Koelewijn vijf jaar bezig geweest een gemeentebordje iets lager op een paal te krijgen. Tevergeefs, vertelde Koelewijn. ‘Toen heeft hij zelf maar wat gereedschap gepakt en het bordje omlaag gesleuteld.’