Heuvelrug

Poetshulp Heuvelrug naar twee uur per week; UPDATED

De poetshulp op de Heuvelrug gaat in 2015 naar maximaal twee uur per week. In 2016 moet Heuvelrug verder bezuinigen op de poetshulp. Met update over cijfers.

Nu krijgen 1125 huishoudens op de Heuvelrug een wisselend aantal uur per week hulp in de huishouding. In de meeste gevalen gaat het om huishoudens met ouderen, of inwoners die hun huis om andere redenenen niet (meer) zelf kunnen schoonhouden. Zij krijgen nu nog een variabel aantal uren per week gratis hulp, van een uur tot een meervoud aan uren.

Dat worden er komend jaar precies twee, heeft de gemeente Heuvelrug berekend. Huishoudens die kunnen aantonen om medische redenen meer hulp nodig te hebben kunnen een half uur extra aanvragen.

Heuvelrug ontvangt voor de huishoudelijke hulp dit jaar nog €4,3miljoen van de Rijskoverheid, dat budget slinkt komend jaar naar €2,8miljoen. Daarmee koopt de gemeente de hulp centraal in bij de aanbieders, waarbij Heuvelrug nog wel een tariefsverlaging heeft bedongen.

Een kwart van de Nederlandse gemeenten schaft de poetshulp helemaal af, berichtte bestuurdersblad BB vanochtend. Heuvelrug valt in de grootste categorie gemeenten, de categorie die heeft besloten de huishoudelijke hulp te bevriezen in aantallen uren. Sommige gemeente kiezen voor anderhalf uur, andere voor twee uur per week.

Het gaat hier overigens om hulp in de categorie HH1, ofwel poetshulp, die verdwijnt uit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO). Er is ook een categorie HH2, meer gespecialiseerde huishoudelijke hulp, maar die blijft gehandhaafd in de WMO-regelingen.

Geen 'pgb'

Behalve het bevriezen, downsizen en afschaffen van de regeling lag er ook de optie inwoners een maandbedrag -een soort persoonsgebondenbudget- te gunnen, waarmee huishoudens zelf hun poetshulp zouden kunnen inkopen. Daar is niet voor gekozen, zegt wethouder Nijhof, omdat zowel de lokale aanbieder als de clienten daar niet voor zeiden te voelen. 'Dat zou veel adminstratieve rompslomp betekenen, mensen hebben het liever centraal geregeld.'

Een ander nadeel daarvan is het verlies aan regie, schijft de gemeente in een brief aan de raadsleden. 'Nadeel hierbij is dat gesprek tussen aanbieder en klant plaatsvindt en dat dit niet transparant is. Dit gesprek vindt achter de voordeur plaats.' Een van de grotere, landelijke aanbieders van poetshulp had juist een voorkeur voor deze variant, vanwege de goede ervaringen opgedaan in andere gemeenten.

Wat er de jaren na 2015 met de poetshulp gebeurt is nog onduidelijk. In 2016 zakt het budget weer met een half miljoen. De gemeente zegt komend jaar te gaan bekijken hoe de veranderingen uitpakken. Naar aanleiding daarvan wil Heuvelrug beleid maken voor 2016.

Uiteindelijk, schrijft de gemeente, zullen inwoners in de toekomst zelf verantwoordelijk zijn voor het regelen van huishoudelijke hulp. 'Er dient dan wel een andere, private infrastructuur te zijn waar inwoners terecht kunnen met hun vraag voor huishoudelijke hulp. Deze structuur is op dit moment onvoldoende aanwezig en daarom stellen wij in dit voorstel een tussenvorm voor, waarmee we uiteindelijk willen toegroeien naar een structuur waarbij de gemeente geen partij meer is bij het verkrijgen van huishoudelijke hulp door een inwoner.'

Zorgkosten

Onlangs besloot de gemeenteraad ook inwoners met hoge zorgkosten tegemoet te komen. Het gaat om inwoners met een chronische ziekte of handicap. Die krijgen vanwege de decentralisatie van de zorg en het verdwijnen van comspensatieregelingen komend jaar te maken met soms fors hogere zorgkosten.

Om minima -tot 110% van het sociale minimum- daarvoor te compenseren krijgen zij komend jaar een tegemoetkoming van €25 per maand, op de ziektekostenverzekering. De tegemoetkoming bedraagt €20 voor mensen met een inkomen tussen de 110% en 120% van het sociaal minimum.

Hoeveel de compensatieregeling gaat kosten is nog onbekend, maar het zal onder de €418.000 liggen, het bedrag dat Heuvelrug hiervoor ontvangt van de Rijksoverheid, aldus een brief van Heuvelrug. Uit dat budget wordt overigens ook de bijzondere bijstand verhoogd, omdat verwacht wordt dat minima daar vaker een beroep op zullen doen.

UPDATE:
In een verslag van een bijeenkomst van de wethouder met 'inwoners' prijken andere cijfers dan de gemeente in de brief aan raadsleden presenteert. Zo ging het eerder om 1350 mensen met huishoudelijke hulp, en niet om 1125. Van de 1350 mensen zou eenvijfde 0-2 uur hulp per week ontvangen, drievijfde tussen 2-4 uur en eenvijfde tussen de 4-7 uur.

Voorts blijkt uit de verslag dat de pgb-oplossing niet als zodanig aan de inwoners is gepresenteerd: 'Resultaat telt in plaats van uurtje factuurtje (andere financiering)'

In een reactie laat gemeentevoorlichting weten dat het hier om cijfers gaat die de gemeente 'op dat moment' (30 oktober) had en zouden die cijfers later zijn geactualiseerd.