Gemeente

Werk Ameronger Wetering eerder van start

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Na uitstel werkzaamheden N227 werk Ameronger Wetering eerder van start

De werkzaamheden van de provincie Utrecht aan de N227 in Langbroek zijn uitgesteld naar 2015. Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de verschillende wegbeheerders over de planning van werkzaamheden. Hierdoor kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug starten met grootonderhoud werkzaamheden aan de Ameronger Wetering tussen de Nieuwe Steeg en de Gooijerdijk. Deze werkzaamheden waren eerder uitgesteld vanwege de afsluiting van de N227 en de verkeersdrukte op de omleidingswegen in de regio. Het groot onderhoud aan de Ameronger Wetering vindt nu plaats tussen begin februari en eind april 2015.

Werkzaamheden groot onderhoud

De gemeente knapt het wegdek en de wegbermen van de Ameronger Wetering in Leersum op. Deze opknapbeurt is nodig omdat de in het verleden aangelegde landbouwwegen te smal zijn om het toenemende zware verkeer te kunnen dragen. De weg schuift af naar de sloot/wetering. Om dit tegen te gaan wordt ter ondersteuning van de weg een stalen damwand aangebracht aan de westzijde van de Ameronger Wetering, in de onderkant van de sloot. Hierna wordt de weg gerepareerd en voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarna kan de weg weer voor een lange periode veilig worden gebruikt.

Omleidingen.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is de Ameronger Wetering, behalve voor aanwonenden, niet bereikbaar. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De gemeente streeft ernaar om de overlast tot het minimum te beperken. De gemeente en provincie besteden extra aandacht aan het veilig en berijdbaar houden van omliggende wegen en wegbermen.

Planning

Volgens planning zijn de werkzaamheden aan de Ameronger Wetering eind april 2015 gereed. Zo spoedig mogelijk geeft de provincie in haar eigen berichtgeving aan wanneer en hoe de werkzaamheden aan de N227 weer worden hervat. Als deze werkzaamheden worden hervat, kan de gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruikmaken van de verkeerluwte en de geplande werkzaamheden voor de herinrichting van de Langbroekerweg in Doorn uitvoeren.