columns PS'15

Columns PS’15. PvdD: Utrecht, hou vast aan je idealen

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. In de derde column Hiltje Keller, lijsttrekker Partij voor de Dieren

Utrecht, hou vast aan je idealen

Voor de Partij voor de Dieren gaat politiek over waarden. Over hoe wij de samenleving zó kunnen inrichten dat mensen en dieren er in harmonie kunnen samenleven, met respect voor de natuur. Zo luiden de eerste regels van ons verkiezingsprogramma.

Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren met een Statenlid vertegenwoordigd in Utrecht. De afgelopen jaren hebben we veel aandacht gevraagd voor issues op het gebied van dieren, natuur en milieu, de kernthema’s van de PvdD. Wij zijn niet bang om aandacht te vragen voor het lot van de egel of de veldmuis, maar kijken ook naar de duurzaamheid van de provincie en de aandacht voor groene thema’s.

Voor ons staat niet economische groei, maar ecologische groei centraal en een schone en leefbare aarde voor de generaties na ons. De provincie Utrecht draagt sinds kort de verantwoordelijkheid voor natuurgebieden als de Utrechtse Heuvelrug. Maar net als voorheen is de provincie van plan om de meeste, zo niet alle hoefdieren af te schieten zodra ze de Heuvelrug op komen lopen via die prachtige ecoducten die nu overal zijn of worden aangelegd. Dat vindt de Partij voor de Dieren heel krom en dieronvriendelijk.

De gezondheid en het geluk van mens en dier kan volgens economen niet uitgedrukt worden in geld, maar het is al lang bekend dat meer groen zorgt voor gezondere en gelukkigere mensen, en natuurlijk varen de dieren er ook wel bij. Daarom wil de Partij voor de Dieren meer aandacht voor de natuur in de provincie Utrecht, ook in stedelijke gebieden. We willen niet dat er gebouwd wordt in landelijke gebieden, maak binnen stedelijk gebied meer gebruik van bestaande gebouwen. Er is veel leegstand in bijvoorbeeld kantoren, waar ruimte gemaakt kan worden voor studenten- en starterswoningen, voor culturele initiatieven en biologische stadslandbouw.

Meer ruimte voor de natuur betekent ook: geen jacht, geen megastallen, een groter en mooier Groen Hart, meer ruimte voor fietsers en minder ruimte voor auto’s en geen gifgebruik.

De Partij voor de Dieren houdt vast aan haar idealen. Jij ook? Stem 18 maart Partij voor de Dieren.

 

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15