columns PS'15

Columns PS’2015; VVD: Koersvast

Hillridge vroeg alle partijen die meedoen aan de PS’15 verkiezingen een lokale kandidaat een column te laten schrijven, toegespitst op lokale zaken. De zesde column is die van de Doornaar Baerte de Brey, nr 11 van de VVD.

Koersvast

Lage lasten, betere doorstroming en een sterke economie

De Europese Commissie heeft de regio Utrecht voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de meest competitieve van Europa. Het is van groot belang dat de economie in onze regio sterk blijft. Een krachtige economie vereist randvoorwaarden, zoals verkeer dat snel en veilig doorstroomt. Mensen moeten ’s ochtends op tijd op hun werk komen en ’s avonds snel en gemakkelijk naar huis kunnen. Ruim baan om met de kinderen te eten, te sporten, of een terrasje te pakken. Daarom moet het spoor bij Maarsbergen en Driebergen-Zeist zo snel mogelijk een ondertunneling krijgen. Ook wil de VVD bij station Driebergen-Zeist ruim 200 extra parkeerplaatsen realiseren, zodat onze inwoners en ondernemers zelf tussen verschillende vervoersvormen kunnen kiezen.
Een sterke lokale economie, dat zijn levendige dorpen. De VVD vindt dat het voorkomen van winkelleegstand een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de dorpen op de Heuvelrug, en daarmee een provinciale taak is. Met succes heeft de provincie de afgelopen periode kantorenleegstand opgepakt. Een zelfde aanpak voor winkelgebieden moet een impuls geven aan bijvoorbeeld de Traay in Driebergen of de Kampweg in Doorn.
De afgelopen jaren is de wegenbelasting gelijk gebleven. Onze provincie heeft zelfs de op een na laagste belasting van Nederland. Lage lasten betekent voor de VVD dat de wegenbelasting ook komende periode niet wordt verhoogd.
Vindt u vlot doorstromend verkeer, levendige dorpen en lage lokale lasten belangrijk? Geef de Heuvelrug dan op 18 maart een stem!

Baerte de Brey, VVD Heuvelrug, Kandidaat #11

Wat zijn dit voor columns?

Hillridge zoekt graag naar minder clichees en vroeg deelnemende partijen aan hun lokale kandidaat te vragen een column te schrijven, met de volgende richtlijn:

  • De columns mogen pakweg 350 woorden tellen (minder is altijd beter weet de goede columnist) en zich uiteindelijk toespitsen op de Heuvelrug.
  • Maak de kiezer duidelijk wat de Provincie of het Waterschap voor de Heuvelrug kan betekenen als jij of jouw partij gekozen wordt.
  • Liever geen algemeenheden, en zeker geen landelijke verhalen. Pak liever een lokaal detail dat jouw kandidatuur goed illustreert.

end faq

{accordionfaq faqid=accordion3 faqclass=”lightnessfaq defaulticon headerbackground headerborder contentbackground contentborder round5″ active=item1}


SURF DOOR NAAR PS’15