Prov2015

PvdD doet mee aan PS-verkiezingen Utrecht

PERSBERICHT

(ingezonden door PvdD)

PvdD doet mee aan Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht
Conceptkandidatenlijsten Provinciale Staten en waterschap bekend

Utrecht, 5 november 2014 – De Partij voor de Dieren neemt op 18 maart 2015 deel aan de Provinciale Statenverkiezingen in Utrecht. Beoogd lijsttrekker is Hiltje Keller uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het huidige Statenlid van de PvdD, Willem van der Steeg, voert de kandidatenlijst aan voor de waterschapsverkiezingen, die op dezelfde datum plaatsvinden.

Sinds 2007 is de Partij voor de Dieren met een Statenlid vertegenwoordigd in Utrecht. Ook zetelt de partij sinds 2009 in waterschap De Stichtse Rijnlanden. De afgelopen jaren heeft de partij zowel in de Staten als in het waterschap veel aandacht gevraagd voor issues op het gebied van dieren, natuur en milieu, de kernthema’s van de PvdD.

Veel besluitvorming in de provincie en het waterschap raakt direct aan deze kernthema’s. Belangrijke regionale thema’s voor de Partij voor de Dieren zijn onder andere de plezierjacht, natuurbehoud, megastallen, vissterfte, waterkwaliteit en de bestrijding van muskusratten.

Hiltje Keller heeft op dit moment al zitting in de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur in de Provinciale Staten. Ook is zij voorzitter van de afdeling Utrecht van de Partij voor de Dieren.

Statenlid Willem van der Steeg gaat zich vanaf maart 2015 richten op het werk in waterschap De Stichtse Rijnlanden. Hij vervulde deze functie al eerder[1], dus hij is goed op de hoogte van wat er in het waterschap speelt.

De Partij voor de Dieren neemt in totaal in tien provincies en acht waterschappen aan de verkiezingen deel. Het partijbestuur legt de ontwerpkandidatenlijsten en het ontwerpverkiezingsprogramma voor aan haar leden op het congres van 30 november 2014.

[1] Van januari 2009 tot en met maart 2011


Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Saskia Oskam op nummer 06–103 875 27 of via s.oskam@partijvoordedieren.nl.

Website Statenfractie: http://utrecht.partijvoordedieren.nl
Website waterschapsfractie: http://destichtserijnlanden.partijvoordedieren.nl

Op deze websites kunt u zien wat de Partij voor de Dieren de afgelopen jaren gedaan heeft in de Staten en in het waterschap.

Concept kandidatenlijst Provinciale Staten Utrecht

1. Hiltje Keller
2. Femke Merel Arissen
3. Willem van der Steeg
4. Anjo Travaille
5. Jan Morren
6. Saskia Oskam
7. Sylvia den Bleker
8. René van der Kruk
9. Herman de Roos
10. Claudia Verkleij
11. Hans Korpershoek
12. Joyce Ekdom
13. Ida Marsman
14. Joost Heilbron
15. Esther Korteweg
16. Sandra Pollé
17. Femke van den Bos
18. Barbara van Genne
19. Mariska de Winter
20. Marieke de Groot
21. Wanda Bodewitz
22. Eva van Esch
23. Marianne Thieme

Concept kandidatenlijst waterschap De Stichtse Rijnlanden
1. Willem van der Steeg
2. Anjo Travaille
3. René van der Kruk
4. Barbara van Genne
5. Esther Korteweg
6. Claudia Verkleij
7. Saskia Oskam
8. Wanda Bodewitz