WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Water Natuurlijk HDSR maakt campagnefilm

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk HDSR maakt campagnefilm met Marjan Minnesma van Stichting Urgenda.

Op 18 februari verwelkomde Guus Beugelink Marjan Minnesma op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van De Stichtse Rijnlanden in Nieuwegein. Marjan Minnesma, directeur van de Stichting Urgenda, is 3 keer op rij uitgeroepen als de duurzaamste Nederlander. Guus Beugelink is lijsttrekker van Water Natuurlijk en loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).
Speerpunten in het programma van Water Natuurlijk zijn o.a. innovatie en duurzaamheid.
Kerntaak van een waterschap is het zuiveren van rioolwater. Tijdens het werkbezoek aan de zuiveringsinstallatie wisselden beiden van gedachten en werden opnamen gemaakt voor een campagnefilmpje voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart a.s.

Marjan: ”Water Natuurlijk heeft hart voor duurzaamheid en innovatie. Daarnaast zijn natuurlijk droge voeten, veilige dijken en schoon (oppervlakte)water heel belangrijk.”

Guus: “Ik ben erg blij met de ondersteuning van Urgenda en Marjan Minnesma. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan. En RWZI’s zijn een bron van allerlei spannende innovaties en bieden daardoor veel mogelijkheden tot verduurzaming.”

Deze RWZI mag zich Energiefabriek noemen omdat ze meer energie produceert dan ze zelf gebruikt. Die energie wordt geproduceerd uit het biogas dat ontstaat na vergisting van het slib uit het afvalwater. Dat biogas wordt via een gasmotor omgezet in elektriciteit en warmte, die beide op de RWZI worden gebruikt Marjan verbaasde zich er over dat er zo veel stroom wordt geproduceerd als 1100 huishoudens per jaar gebruiken.

In het hart van Utrecht staat een 60 jaar oude RWZI. Die is versleten; per 2019 moet er een nieuwe in bedrijf worden genomen. Water Natuurlijk vindt dat dit uitgelezen kansen biedt voor de toepassing van nieuwe technieken. Er wordt onderzoek gedaan naar de terugwinning van grondstoffen (fosfaat, alginaat, cellulose) uit het afvalwater. Verder wordt er in een Nereda® proefopstelling onderzoek gedaan naar een zuiveringsmethode die veel milieuvriendelijker is en qua oppervlakte veel minder ruimte inneemt.
Marjan Minnesma is blij dat Water Natuurlijk al deze nieuwe technologische ontwikkelingen omarmt. Marjan: “Stemmen op Water Natuurlijk helpt dus om Nederland te verduurzamen. Dat past mooi in de toekomstvisie van Urgenda.”

Het filmpje, dat wordt gemaakt door Innovatie.tv, gaat op 4 maart via You Tube Water Natuurlijk live tijdens de landelijke start van de verkiezingscampagne van Water Natuurlijk in Arnhem.