Ingezonden

Op weg naar een dorpsnetwerk M&M

(ingezonden door Maarn Maarsbergen Vitaal/ Maarns Beraad)

Het wordt tijd voor een modern dorpsnetwerk om de inwoners van Maarn en Maarsbergen een grote invloed te geven op de plannen voor het dorp. De eerste stappen voor zo’n netwerk zijn nu gezet. Op 15 april is er een grote dorpsbijeenkomst voor iedere inwoner die zich betrokken voelt bij het wel en wee van de twee dorpen.
Zowel het Maarns Beraad, een afstemmingsoverleg tussen een aantal grote, algemene, verenigingen in Maarn en Maarsbergen als de initiatiefgroep Maarn Maarsbergen Vitaal constateren dat er behoefte is aan een nieuwe organisatievorm op dorpsniveau. Dat was de stelling waarmee het discussiestuk ‘Vitale dorpen nu en in de toekomst: Maarn en Maarsbergen’ op 14 november 2014 werd gelanceerd. Het sluit aan op het initiatief van de gemeente om tot verschillende dorpsnetwerken te komen.
In Maarn en Maarsbergen wordt nu actueel:
De plannen voor een Brede School
De toekomst van Dorpshuis De Twee Marken
De situatie rond de spoortunnel in Maarsbergen
De ontwikkeling van het Buntplein
De situatie van de kinderopvang
Wat gebeurt er rond de voormalige gemeentewerf
enzovoort.
De initiatiefgroep en het Maarns Beraad vinden het belangrijk dat inwoners van Maarn en Maarsbergen zelf de kans krijgen de schouders onder zo’n dorpsnetwerk te zetten. Een transparant proces en goede communicatie naar iedereen zijn dan randvoorwaarden. Daarvoor wordt de medewerking van het verenigingsleven ingeroepen. Daarom is er eerst
maandagavond 23 maart een bijeenkomst voor de besturen van de verenigingen en organisaties in Maarn en Maarsbergen. Daarvan wordt een beknopt verslag openbaar gemaakt. Vervolgens is er
woensdagavond 15 april een Dorpsgesprek voor alle belangstellende inwoners van Maarn en Maarsbergen in aanwezigheid van dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer.
Het doel van dit proces is betrokken bewoners te vinden die een actieve rol willen vervullen in het op te richten dorpsnetwerk. Dit netwerk neemt dan de plaats in van zowel het Maarns Beraad als van de initiatiefgroep Maarn Maarsbergen Vitaal. De bijeenkomsten zijn in Dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5. Aanvang 20.00 uur.