Ingezonden

De Stichtse Rijnlanden heeft nieuw college

(ingezonden door Stichtse Rijnlanden)

Woensdagavond 27 mei 2015 zijn de nieuwe hoogheemraden voor de periode 2015 – 2019 benoemd door het algemeen bestuur van het waterschap. Het college van De Stichtse Rijnlanden bestaat de komende bestuursperiode uit de hoogheemraden Guus Beugelink (Water Natuurlijk), Bernard de Jong (CDA), Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), Bert de Groot (fractie Landbouw, Natuur en Economie, geborgde zetels) en dijkgraaf Patrick Poelmann.

Coalitieakkoord
Het coalitieakkoord van het nieuwe college heeft  als motto ‘Bewust leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving’. Daarbij neemt het college zich voor het proces dat door het vorige bestuur is ingezet voort te zetten. Het college streeft naar een sterk gematigde tariefontwikkeling.

Vier projecten met grote uitdagingen vragen de komende jaren extra aandacht van het college:
Heel Holland veilig tegen overstromingen (o.a. versterking Lekdijk);
Zoetwater voor West-Nederland;
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht (vernieuwing rioolwaterzuivering).

Portefeuilleverdeling
Het college heeft de portefeuilles verdeeld naar gebied, kerntaak en project. De belangrijkste onderwerpen zijn per collegelid:
Guus Beugelink: oostelijk gebied, waterkwaliteit, duurzaamheid en mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen);
Constantijn Jansen op de Haar: stedelijk middengebied, zuiveringsbeheer, project Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht;
Bernard de Jong: noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, project Zoetwater voor West-Nederland:
Bert de Groot: zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
Patrick Poelmann: primaire waterkeringen, calamiteiten, project Heel Holland veilig tegen overstromingen.

Meer informatie
Het coalitieakkoord en de verdeling van de portefeuilles zijn te raadplegen op de website van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl.