Heuvelrug

Heuvelrug verkoopt stukje Gravenbol aan Wijk. Zorg over Henschotermeer

gravenbol

De grens tussen Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug verschuift een stukje naar het noorden. Zwemplas Gravenbol ligt dan helemaal in Wijk bij Duurstede, dat is makkelijker voor BV die de zwemplas exploiteert. Intussen is er zorg over de vercommercialisering van het Henschotermeer.

Tot de grensverlegging is verzocht door de gemeente Wijk, namens de Stichting Wijk nog Leuker. De stichting exploiteert via een BV de zwemplas sinds het Recreatieschap het recreatiegebied in 2012 probeerde af te stoten vanwege de jaarlijkse onderhoudskosten van €50.000. Daartegen kwam veel verzet, met name uit Wijk bij Duurstede, daarop nam de stichting het beheer over.

De exploitatie door de BV Gravenbol is tot dit jaar aangevuld met een aanloopsubsidie (tot max. €50.000) van de provincie Utrecht, maar die subsidie vervalt. De BV was al begonnen met het heffen van parkeergeld, dit jaar komt daar toiletgeld bij. Ook wil de BV de inkomsten dit jaar uitbreiden met evenementen. Van de gemeente Wijk mag de BV zes evenementen met duizend en een evenement met tweeduizend bezoekers organiseren. Ook wordt de horeca uitgebreid tot 150m2. 

Omdat de BV vaak tegen twee afzonderlijke gemeenten aanloopt bij de aanvraag van vergunningen wil Heuvelrug haar stuk Gravenbol (de toegangsweg en een deel van de hondenplas, samen 153.630 m2) overdoen aan Wijk bij Duurstede. Omdat Heuvelrug daardoor een lagere rijksuitkering (-€ 1.659) ontvangt betaalt Wijk eenmalig het tienvoudige (€16.590) aan Heuvelrug.

Zorg over verzelfstandiging Henschotermeer. ‘Geen tweede Efteling’

Ook andere recreatiegebieden in de regio worden verzelfstandigd. Het Doornse Gat gaat naar de huidige exploitant van het Amerongse Berghuis, die in het Doornse gat een theehuis wil vestigen, inclusief blotevoetenpad, klimparcours en misschien zelfs boomhanghutten.

Over de toekomst van het Henschotermeer wordt druk vergaderd, zij het achter de schermen. Dat leidt weer tot geruchten over grootschalige horeca, accommodatiegroei en evenementen.

Eind mei sprak Maarnaar Ronald Letema nog zijn ongerustheid hierover uit: ‘Wij horen als burgers helemaal niets. Betrek burgers nou in dat proces, want we hebben zorgen en vrezen dat het de verkeerde kant uitgaat. Voor je het weet zegt zo’n exploitant: ik kom niet uit, dus we moeten groeien en uiteindelijk komt er een tweede Efteling.’

Volgens wethouder Van Dongen is de invloed van de gemeente Heuvelrug op dat proces echter beperkt, omdat die geen eigenaar is van het recreatieterrein, dat bovendien voor het grootste deel in Woudenberg ligt.  ‘Maar als iets wijzigt moet het bestemmingsplan wijzigen en dat gaat via de gemeente.’  Wethouder Boonzaaijer voegde daar aan toe dat er al ruime groeimogelijkheden zitten in het bestaande bestemmingsplan. 

Volgens raadslid Verhoef zou de bevolking pas moeten worden geraadpleegd als er een concreet plan is, maar dat is tegen het zere been van inspreker Letema: ‘Als dat een procedure is waarin alles al vastligt kunnen we weinig meer veranderen. Daarom willen we eerder zeggenschap.’