Ingezonden

Speelbosidee basisschoolleerlingen onderdeel visie Walkartpark Zeist

(ingezonden door gem Zeist)

 

Vorig jaar september riep de gemeente Zeist inwoners op om mee te denken over de toekomst van het Walkartpark tijdens de Week van het Walkartpark. Leerlingen van groep 7 van basisschool De Hoeksteen kwamen met ideeën voor het park in het centrum van Zeist; een speelplaats met onder meer een kabelbaan en familieschommel, maar ook insectenhotels waar mooie vogels op afkomen. Op donderdag 25 juni kwam wethouder Sander Jansen samen met Jonkvrouwe Marianne Walkart, de erfgename van het Walkartpark, vertellen wat zij met de ideeën van de kinderen hebben gedaan. De visie wordt in september in het college besproken. Als het college instemt wordt de visie in november aangeboden aan de raad.

 

Wethouder Sander Jansen: “Groep 7 van basisschool De Hoeksteen heeft een creatieve bijdrage geleverd aan de toekomst van het Walkartpark. In de visie voor het Walkartpark hebben die ideeën een mooie plek gekregen in de vorm van een speelbos. Het is mooi om te zien hoe deze kinderen een belangrijke rol hebben gespeeld in het toegankelijk en aantrekkelijk maken van het Walkartpark voor oud én jong!”

 

Ideeën getoetst door dialooggroep

De ideeën van de leerlingen van De Hoeksteen en alle andere ideeën die zijn opgehaald tijdens de Week van het Walkartpark, zijn getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid door een ‘dialooggroep’ waar vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, erfgoedspecialisten, en diverse omwonenden (bewoners van de Walkartbuurt, de Slotlaan en de Herenweg) aan deelnamen.

 

Besluitvorming

De visie voor het Walkartpark wordt in september in het college besproken. Als het college instemt wordt de visie in november aan de gemeenteraad aangeboden. Als de raad de visie overneemt kan de visie uitgewerkt worden in concrete plannen voor het Walkartpark.

 

Meer informatie over het Walkartpark staat op www.zeist.nl/walkartpark.