Heuvelrug

D66 wil meldpunt tegen bureaucratische betutteling

Burgers moeten overbodige regels aan de kaak kunnen stellen bij een nieuw gemeenteloket, vindt de lokale D66 vanavond bij de jaarlijkse algemene beschouwingen.

Vanavond reflecteert de lokale politiek op de staat van de Heuvelrug, in de zogenaamde algemene beschouwingen. Elke partij krijgt vanavond acht minuten spreektijd over de ‘kadernota‘ waarin het zittende college elk jaar weer de koers voor de komende jaren uitzet. Er is ook een tekstversie, met als ondertitel ‘behoedzaam begroten’, vanwege de nog altijd zorgwekkende financiele toestand van de gemeente, die ook onder een nieuwe wethouder voornamelijk financiele tegenvallers tegenkomt.

Veel vuurwerk wordt er vanavond daarom niet verwacht. Het ontbreekt de lokale politici ook aan enthousiasme om burgers vast warm te maken voor de avond. De enige die vanochtend een persbericht doet uitgaan is de lokale D66. Behalve veel waardering voor het zittende college -waarvan D66 de architect is- is er ook wat lichte kritiek, plus een nieuw idee: een meldpunt ‘Geen gedoe’.

‘Omdat we steeds meer voorbeelden horen van inwoners en ondernemers die tegen allerlei betuttelende en initiatiefremmende regels en ambtenaren aanlopen,’ zegt fractievoorzitter Hugo Prakke in een toelichting vanochtend. Vanavond zegt hij onder meer dit:

‘D66 is echt helemaal klaar met de bureaucratische regels, trage procedures en initiatiefremmende betutteling. We praten er al jaren over, maar het gaat tranentrekkend  traag . Het moet sneller. D66 stelt voor de hulp van de inwoners in te roepen. Hoe? Door een meldpunt ‘Geen Gedoe’ in te stellen.’

Volgens Prakke is de gemeente Hollandse Kroon (in de kop van Noord-Holland of West-Friesland) een lichtend voorbeeld voor Heuvelrug. In Hollandse Kroon is men geslaagd de bureaucratische betutteling drastisch te saneren is door 70% van de APV regels te schrappen.

‘De anarchie is er nog steeds niet uitgebroken,’ aldus Leersumer Prakke, die vooral veel Leersumse voorbeelden aanhaalt van hoe het niet moet: zo zijn de bingoavonden van voetbalclub HDS drastisch ingeperkt , moet het Bloemencorso lang wachten op vergunningen en onthoudt de gemeente essentiele informatie aan de projectleider van de Binder Bindt, een grassroots organisatie die dorpshuis Binder nieuwe leven wil inblazen.

Prakke haalt tot slot ook het Maarnse voorbeeld aan van de boekenwinkel die geen koffie mocht serveren op een loungebank voor de winkel. ‘We maken het onze betrokken inwoners en ondernemers zo moeilijk. Er is nog steeds zoveel gedoe. Geef ruimte, geef faciliteiten, om de energie in onze dorpen om te zetten in daden.’

De bingokwestie bij voetbalclub HDS in Leersum was begin mei landelijk nieuws, nadat burgemeester Naafs de maandelijkse bingo-avonden inperkte tot vier per jaar. Daarmee zei hij nog een oogje dicht te knijpen, omdat de in 2013 vastgestelde apv zulke avonden helemaal niet zou toelaten.

Die nieuwe apv kwam er in overleg met brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN), dat de kantines van verenigingen ziet als oneerljke concurrenten. KHN slaagde er bij dat overleg aanvankelijk in de openings- en schenktijden van verenigingen verregaand te beperken. Vlak voor vaststelling van de apv kwamen de verenigingen daartegen in het geweer, met de huidige apv als resultaat.

In het Maarnse geval draait het om boekhandel Boek&Koek, die klanten koffie wilde serveren op een loungebank voor de winkel. De gemeente weigerde de vergunning, ook omdat een terras verderop dat zag als oneerlijke concurrentie en aankondigde in verzet te komen met een beroep op de regels.

De vergunning voor een terrasje van de Driebergse boekwinkel Baas werd eerder dit jaar wel verleend, maar daarbij is een nieuw probleem gerezen. Het terrasje is het uitpandige verlengde van het inpandige cafeetje Bij Jaques, maar ertussen liggen nog enkele meters boekhandel. Omdat alcohol in een boekenwinkel verboden is mag Baas op het terras geen wijn en bier schenken.